El col.lectiu de fotògrafs de premsa de Catalunya vol denunciar la contínua pressió que estan exercint les empreses periodístiques sobre els treballadors que no estan regularitzats (tant redactors com fotògrafs) per a que signin contractes laborals o mercantils absolutament lleonins, amb la finalitat de cobrir-se les esquenes i aparentar legalitat.
Aquests contractes violen sistemàticament els drets d’autor a més d’imposar condicions laborals de màxima explotació.
És inadmissible que les empreses no facin cas de les lleis vigents i amenacin als seus treballadors amb l’acomiadament si fan públiques aquestes irregularitats.
Aquests contractes manquen de la bilateralitat que s’estableix al Codi Civil per a qualsevol tipus de contracte i que estableix que el seu acompliment no pot exigir-se només a una de les parts i reportar beneficis només a l’altra.
Cal remarcar el cas dels contractes que intenta imposar La Vanguardia Publicaciones, SL, que en el referent als contractes laborals proposats a alguns redactors, a més de ser totalment precaris, s’obliga al treballador a pagar del seu propi sou la part de la Seguretat Social que correspon a l’empresa. En el cas dels contractes mercantils, que un cop més tenen com a destinataris els fotògrafs, s’ofereix una tarifa de 3.500 pessetes als fotògrafs i una de 2.500, en les mateixes condicions a la fotògrafa, evident discriminació per raó de sexe, però en qualsevol cas una quantitat inadmissible per algú que ha de comprar i mantenir un caríssim equip de fotografia i pagar-se a més la seva Seguretat Social.
A més a més, es pretén en aquest contracte obligar a la renúncia a drets inalienables recollits a la Llei de Propietat Intel.lectual (LPI); la renúncia a la propietat dels negatius per a poder utilitzar-los en d’altres publicacions sense cap contraprestació per al fotògraf, quan segons la LPI el fotògraf sota cap concepte deixa de ser el propietari dels seus negatius. També pretenen manipular i difondre les imatges a la seva conveniència, un fet que viola els articles 14.4 i 14.2 de la mateixa Llei en el referent a la signatura i als pseudònims.
Per tot això apel.lem a les empreses que reconsiderin la seva actitud i ens solidaritzem amb els companys afectats per a que no es deixin pressionar i es neguin a signar aquest tipus de contractes, ja que, tot i que entenem que això és difícil, han de tenir en compte que hipotequen el seu futur laboral i la dignitat de la professió.
Barcelona, 13 maig 1999