La Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats debatrà demà -amb una sorprenent pressa criticada per tots els grups, excepte el PSOE- el projecte de Llei General de la Comunicació Audiovisual. És l’últim pas fet pel Govern central després d’haver aprovat abans de l’estiu, també amb urgència, diverses mesures que només han estat ben rebudes per la patronal de les televisions privades (UTECA): facilitats per a la fusió de cadenes, TDT de pagament i eliminació de la publicitat a TVE.

El PSOE ha negociat aquesta llei només amb una formació de dretes (Convergència i Unió), en comptes de fer-ho amb els partits amb els quals coincideix més ideològicament. La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) lamenta que, degut a aquesta manca de diàleg amb els altres grups parlamentaris, el projecte de llei elaborat pel Govern central no hagi millorat amb esmenes, tot i que encara hi ha temps.

El projecte de llei es caracteritza perquè:

• Defineix el sector audiovisual com un mercat, en comptes de com una funció pública al servei del pluralisme, l’educació, la cultura i la cohesió social, la qual cosa contradiu les normatives europees.

• No defineix funcions de servei públic per als mitjans privats i, en canvi, sí restringeix aquest caràcter per als públics.

• No garanteix competències executives clares per al Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals pel que fa a l’adjudicació i retirada de llicències i a la capacitat per sancionar les infraccions de la llei. Tampoc que els seus integrants siguin triats pels seus mèrits professionals i no per les seves afinitats ideològiques o polítiques.

• No contempla criteris de legalitat laboral o de vigilància professional per a l’adjudicació de llicències.

• No garanteix l’autonomia dels mitjans públics autonòmics i locals en el seu finançament, que ara és mixta (pressupostos públics més publicitat),ni els blinda contra la possibilitat de privatització.

• No estableix uns criteris homogenis per a la creació d’organismes públics autonòmics i locals, en la línia de la reforma de RTVE. És a dir, que continuaran al servei del govern o de l’alcalde de torn.

• No garanteix la producció i edició de programes per part dels mitjans públics, no només la seva emissió.

• Tampoc reconeix els mitjans comunitaris com un tercer sector, al costat del privat i el públic, que no pot ser residual per falta de finançament o per obstacles legals. Oblida que la seva existència garanteix el dret constitucional de la ciutadania a comunicar informació veraç, juntament amb la llibertat d’expressió i el dret a la informació.

Per tot això, la Federació de Sindicats de Periodistes fa una crida als diputats perquè actuïn en consciència i evitin un mal començament de la regulació del sector audiovisual, i especialment a aquells diputats que procedeixen de comunitats autònomes on ja existeixen lleis audiovisuals amb uns continguts diferents i contraris al projecte que es debatrà en el Congrés.

Després de tant temps esperant aquesta llei, la ciutadania no es mereix que es deixi passar aquesta ocasió per interessos partidistes conjunturals i per no molestar la patronal.

6 de gener del 2010
Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)