El text legislatiu contempla el dret a no revelar la identitat de la font ni qualsevol altra informació que pogués conduir directa o indirectament a la seva identificació

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), les Agrupacions de Periodistes de CCOO i d’UGT i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) han assolit un acord amb el Govern espanyol per regular en una llei el secret professional del periodisme, en el qual es contempla de manera taxativa que cap periodista serà perseguit per protegir la identitat de les seves fonts.

La tramitació parlamentària es durà a terme a través d’una esmena del Grup Parlamentari Socialista al projecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, en la qual es proposa la introducció d’una Llei orgànica de protecció del secret professional del periodisme.

Després d’un llarg període de negociacions –després d’una ronda de reunions amb els grups parlamentaris, que van mostrar la seva disposició a donar suport a aquesta llei–, amb aquesta norma es complirà el mandat contingut en l’article 20 de la Constitució Espanyola, després de més de 44 anys d’espera, a més d’enfortir el bon periodisme, eina necessària per a la lluita contra la desinformació i les notícies falses, i s’aprofundeix en la democràcia.

La FAPE, CCOO, UGT i la FeSP –aquestes tres últimes organitzacions, en representació del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP)–, en línia amb l’exposició de motius del text de l’esmena, consideren que, encara que la jurisprudència del Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans ha anat delimitant els contorns de la figura del secret professional del periodisme, continuen apareixent de manera esporàdica episodis que justifiquen la intervenció directa del legislador, amb la finalitat de consolidar la protecció jurídica de què disposen els i les periodistes quan protegeixen la identitat de les seves fonts.

Com a marc general, l’article 1 estableix que cap periodista serà perseguit per protegir la identitat de les seves fonts, a més de que el secret professional comprendrà el dret a no revelar la identitat de la font ni tampoc qualsevol altra informació que pogués conduir directa o indirectament a la seva identificació. D’aquesta forma es tracta d’evitar que actuacions que menyscabin el secret professional desincentivin a futures fonts a col·laborar amb els mitjans de comunicació.

Més informació:
• Aurelio Martín (FAPE) 619.27.56.06
• Agustín Yanel (FeSP) 679.18.26.47
• Mariano Rivero (UGT) 629.70.87.93
• Marta Barcenilla (FSC-CCOO() 608.79.95.03

(*) Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), Agrupacions de Periodistes de CCOO i d’UGT, i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)