El PP i Unió Mallorquina pretenen destituir la directora, perquè defensa els valors professionals, i adoptar mesures que posen en perill el futur de l’empresa.

La crisi política al govern de les Illes Balears, provocada per la imputació d’alts càrrecs d’Unió Mallorquina (UM) en casos de corrupció, pot provocar un pas enrere en alguns avenços que s’han produït a la Radiotelevisió de Mallorca després del govern de Jaume Matas, del PP. Aquest partit va impulsar la radiotelevisió pública de totes les Balears –IB3– amb els seus criteris habituals de control governamental, Unió Mallorquina, el partit frontissa, va aplicar aquests mateixos criteris a RTV de Mallorca.

Amb el nou govern multipartit, constituït amb la col•laboració d’UM, no s’han reformat les lleis reguladores dels ens per assolir la necessària desgovernamentalització. Aquest partit va passar a controlar IB3, mentre que a la RTV de Mallorca la designació de la directora va anar a càrrec de la força política majoritària, el PSOE.

A RTV de Mallorca es va nomenar directora a una acreditada professional, la periodista Marisa Goñi –Premi Ortega y Gasset de periodisme per la investigació dels vols de la CIA que van fer escala a les Balears–, compromesa amb les exigències professionals i sindicals de reforma dels mitjans i de garanties per a l’exercici d’un periodisme no sotmès als governs ni als partits. Sota la seva direcció, les emissores de RTVM no han amagat els casos de corrupció d’UM en matèria urbanística. Des del PP no li perdonen ni la seva línia informativa general ni que en eleccions anteriors intentés aplicar criteris professionals informatius per cobrir la campanya electoral i no repartís el temps en proporció a la representació parlamentària.

Per això, aquests dos partits pretenen ara reformar les normes aprovades en el seu moment per unanimitat, per establir que el nomenament i la destitució del director correspongui al ple del Consell de Mallorca i no al seu president. No ho fan per a desgovernamentalitzar els mitjans, sinó per repartir el seu control entre partits: en aquest cas recauria en el PP mentre IB3 continua controlada per UM, malgrat la seva expulsió de l’executiu balear.

La Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) denuncia aquesta operació involucionista, que també inclou la proposta d’estudiar el tancament de TV Mallorca o convertir-la en el segon canal de la televisió autonòmica (IB3), cosa que afectaria a una plantilla de 120 persones. Aquesta postura obeeix a criteris polítics que són contraris a l’exigència professional i social que els mitjans de comunicació públics han de respondre al seu nom i no han de ser manipulats pel partit polític de torn.

La FeSP expressa la seva solidaritat als treballadors de RTV Mallorca i a la seva directora, Marisa Goñi, i rebutja els intents de reprendre el control partidista de les emissores, actitud que denunciem davant la societat en defensa del dret constitucional a una informació veraç, plural i imparcial, com correspon a uns mitjans finançats per tota la ciutadania i que han d’estar al seu servei exclusiu.