En un comunicat, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) demana a Interior que respecti el dret a informar dels mitjans alternatius de la mateixa manera que es fa amb els tradicionals i que es reuneixi amb les organitzacions representatives.

Les agressions que han patit almenys sis fotògrafs per part de diversos policies antiavalots el dissabte 29 de març a Madrid, mentre realitzaven el seu treball informatiu en una protesta no autoritzada convocada sota el lema Escac al Rei, han estat un salt qualitatiu en l’actitud obstruccionista que alguns agents mantenen cada vegada amb més freqüència contra els fotoperiodistes durant les protestes de la ciutadania al carrer.

En aquest cas, com es veu en els vídeos difosos per diversos mitjans de comunicació, alguns agents de la Unitat d’Intervenció Policial van colpejar i empènyer diversos fotògrafs i no els van permetre ajudar a un altre fotògraf que, després de ser fortament colpejat, quan estava estirat a terra.

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), que sempre ha condemnat amb tota contundència aquests comportaments, també ho fa en aquest cas i exigeix a la Delegació del Govern a Madrid que obri una investigació i adopti les mesures necessàries perquè no es repeteixin conductes d’aquest tipus.

L’increment de les agressions als fotògrafs es produeix alhora que han augmentat les protestes contra les polítiques del Govern central. És preocupant que el Ministeri de l’Interior hagi elaborat un avantprojecte de reforma de la Llei sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana, que ha estat rebutjat pel Consell General del Poder Judicial ( CGPJ ) i per altres organismes, perquè el consideren anticonstitucional i contrari a drets de la ciutadania com el de la lliure expressió i manifestació. El PP està endurint la seva política sobre ordre públic i retallant drets democràtics de la ciutadania.

Per tot això, la Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) manifesta:

1. La rotunda condemna a les agressions verbals i físiques als fotògrafs, per part d’alguns policies, en les manifestacions i protestes públiques. El Ministeri de l’Interior i els organismes corresponents han d’investigar el que ha passat, exigir responsabilitats i impedir que aquestes conductes es repeteixin.

2. Els policies, a més de mantenir l’ordre públic, han de facilitar la feina dels periodistes perquè aquests professionals són la garantia que es compleix el dret a la informació de la ciutadania.

3. Tots els periodistes i fotoperiodistes tenen el mateix dret a poder accedir a la informació, sense ser discriminats en funció que treballin per a un mitjà de comunicació tradicional o per un d’alternatiu i modest. Els professionals i col·laboradors d’aquests últims mitjans són els que més agressions i obstacles vénen patint.

4 . Si algú es va fer passar per fotoperiodista sense ser-ho i va a les manifestacions per provocar altercats, com afirmen alguns policies, els agents ho han impedir, però no a costa de castigar als professionals o col·laboradors dels mitjans petits i alternatius.

5. Els policies no poden exigir als periodistes i fotoperiodistes un carnet oficial, com fan sovint, perquè a Espanya no està regulada per llei aquesta professió i, per tant, no existeix aquest carnet. Els professionals s’identifiquen amb el carnet del mitjà o del sindicat o associació a la qual pertanyen, juntament amb el seu DNI.

6. El Ministeri de l’Interior ha d’iniciar converses amb el Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) i la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), que en conjunt representen la pràctica totalitat dels professionals, per buscar solucions i adoptar mesures que facin compatible el manteniment de l’ordre públic amb el treball dels informadors de tots els mitjans de comunicació.