La FeSP dissipa dubtes i reitera la al•legalitat de l’exigència de qualsevol peça identificatòria específica dels periodistes per part de les forces de seguretat.

Davant la inquietud sorgida aquests dies entre els professionals del periodisme gràfic sobre la possible exigència d’alguna identificació específica per part de les forces de seguretat i les consultes que han fet molts d’ells, la FeSP reitera que qualsevol organització de periodistes pot facilitar als seus afiliats una peça d’identificació perquè sigui visible el seu caràcter de professional de la informació en espais on se suposi que això sigui necessari. Aclarim que aquestes peces no són obligatòries per treballar i que cap d’elles té caràcter oficial més que el de la mateixa organització que les distribueix.

Pel que fa a aquesta qüestió, la FeSP es reitera en les precisions del comunicat que va difondre ahir -referit a les agressions sofertes per diversos reporters l’últim dissabte i que són del domini públic- en aquest comunicat s’indica:

” – Si algú es fa passar per fotoperiodista sense ser-ho i va a les manifestacions per provocar aldarulls, com afirmen alguns policies, els agents han d’impedir-ho, però no a costa de castigar als professionals o col•laboradors dels mitjans petits i alternatius.

– Els policies no poden exigir als periodistes i fotoperiodistes un carnet oficial, com fan sovint, perquè a Espanya no està regulada per llei aquesta professió i, per tant, no existeix aquest carnet. Els professionals s’identifiquen amb el carnet del mitjà, del sindicat o associació a la qual pertanyen i amb el seu DNI.”