La morbositat no és informació

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) observa amb pesar que el luctuós succés de Barajas està servint, una vegada més, perquè alguns mitjans de comunicació, sobretot televisius, treguin el pitjor de la seva tasca mediàtica per disfressar-ho d’informació i oferir un espectacle morbós.

Els professionals de la informació no podem sinó demanar disculpes a les víctimes i als seus familiars per aquestes actuacions lamentables en les quals es veuen involucrats alguns dels nostres col·legues que, per descomptat, neguem que en aquests moments estiguin exercint de periodistes, ja que en aquests supòsits no estan garantint el dret a la informació d’interès públic, sinó buscant audiència amb el dolor aliè.

La FeSP vol denunciar de nou que aquests excessos contra les persones no es portarien a terme sense la inducció necessària dels directius d’aquests mitjans i programes, que són els qui imposen als seus treballadors aquestes transgressions a les normes deontològiques de la nostra professió.

Davant d’aquests fets la FeSP reitera davant els poders responsables la necessitat i la urgència d’una llei que reguli el dret a la informació de la ciutadania, sense vulnerar altres drets, i d’un Consell de l’Audiovisual d’àmbit espanyol.

26 d’agost de 2008