En la seva recent intervenció al Seminari Periodisme i Societat Actual celebrat en la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, el president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, Dardo Gómez, va afirmar que «ens trobem davant d’un frau de grans dimensions a la Seguretat Social i una vulneració múltiple i continuada dels drets laborals» per part de la majoria de les empreses periodístiques; però que les autoritats es mostraven incapaces de donar una resposta justa a un problema que no podien menys que reconèixer.

En la seva conferència Periodistes a la peça i estudiants en pràctiques. El motor de la precarietat en els mitjans, Dardo Gómez va assenyalar que «els legisladors i les autoritats laborals espanyoles reconeixen aquesta situació i disposen de tots els fonaments i arguments per resoldre aquesta situació, però els falta decisió política». En la pràctica, va afegir, «les autoritats laborals continuen emparant un acte delictiu contra la Seguretat Social i els treballadors.»

En la seva intervenció va fer una anàlisi comparativa de la legislació que regula el treball dels periodistes a la peça i els freelancers en diversos països europeus que revela el greu estat de precarietat que viuen a Espanya.

Com a mostra de la gravetat de la situació el president del sindicat català va recordar que més del 35% de la producció dels mitjans a Espanya està feta per professionals que treballen amb cobertura social incerta, sense convenis, sense representació sindical i amb escassa o nul·la capacitat de negociar els seus salaris. Així mateix va assenyalar el fracàs de la intenció dels polítics que pretenien aplicar a aquests periodistes la nova llei d’autònoms depenent ja que s’ha demostrat plena i reiteradament la seva relació laboral amb les seves empreses.

Dardo Gómez va recordar que al darrer Congrés del PSOE, celebrat al juliol passat, es va aprovar dintre del programa del partit, que caldria estudiar la possibilitat d’una regulació especial d’ocupació, per a aquests treballadors de la informació i va reclamar del partit majoritari una iniciativa seriosa.

Estudiants en pràctiques
En relació a aquesta qüestió, Dardo Gómez, va assenyalar que «la utilització de les pràctiques d’estudiants de periodisme en llocs estructurals de les empreses s’ha convertit en un mètode quotidià de les empreses per reduir els seus costos i disposar de mà d’obra gratuïta.» Va informar que el 79% dels professionals llicenciats en l’últim any han realitzat pràctiques en les empreses, el que ens dóna un mínim de 2.054 treballadors de franc, dels quals només el 9,4% han obtingut un lloc de treball retribuït per aquestes pràctiques. El que revela, va afegir que «l’aprofitament de mà d’obra gratuïta que estan realitzant les empreses és incalculable.»

El president de l’SPC va responsabilitzar d’aquesta situació bàsicament les facultats que, va dir, «no poden inhibir-se de la seva responsabilitat de vetllar per la regulació i control de les pràctiques; han d’establir amb les empreses convenis respectuosos dels drets d’estudiants i treballadors, vigilar el seu compliment i no utilitzar aquestes pràctiques com a una publicitat del centre.”

La conferència completa es pot consultar a:
FeSP