El Govern ha de negociar amb l’oposició una radiotelevisió pública independent, de qualitat, ben gestionada, amb finançament suficient i que garanteixi l’ocupació

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) expressa la seva preocupació per la deterioració que ve patint RTVE, tant en la seva programació i en els espais informatius com en la situació dels treballadors, com a conseqüència de la falta de finançament suficient per part del Govern i del control governamental de la informació, que en alguns casos ha arribat a ser escandalós.

Resulta igualment preocupant que el director d’Informatius, Julio Somoano, no reconegui la gravetat de la situació, en contra del que denuncien els treballadors, el Consell d’Informatius i els ciutadans, que ha portat RTVE a una important pèrdua d’audiència en els últims anys.

Davant la deterioració d’un servei públic tan necessari en democràcia com és la ràdio i la televisió pública, la Junta Executiva Federal de la FeSP considera imprescindible que el nou president/a de RTVE i els membres del seu consell d’administració —quatre dels vuit que l’integren van acabar el seu mandat al desembre de 2012 i encara no han estat renovats— siguin triats per una majoria qualificada de dos terços del Congrés dels Diputats, la qual cosa obligaria al PP a buscar el consens amb l’oposició enlloc d’utilitzar la seva majoria absoluta per designar els qui imposi el Govern. Ara que tant parlen de mesures de regeneració democràtica poden i han de començar aplicant aquesta.

La necessitat de triar aquests càrrecs d’RTVE és una bona ocasió perquè el Govern i el PP negociïn amb l’oposició no solament les persones que els ocuparan sinó, a més, definir el model de ràdio i de televisió pública que reclama i necessita la ciutadania mitjançant una reforma legislativa que asseguri uns mitjans públics independents, de qualitat, oberts als col·lectius socials representatius, ben gestionats, amb el finançament necessari i que garanteixin una ocupació estable i no precària.

La Comissió Executiva de la FeSP celebra l’èxit de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al País Valencià, que ha recollit i ha presentat a les Corts autonòmiques més de 88.000 signatures —gairebé el doble de les necessàries— per reclamar una ràdio i televisió púbiques i en valencià, després del tancament d’RTVV al novembre de 2013 pel Govern que presideix Alberto Fabra.

6 d’octubre de 2014