Reclama la fi de les externalitzacions en les radiotelevisions públiques

La convocatòria d’eleccions generals ha provocat un al·luvió de promeses, per part del Govern i d’alguns partits polítics, de les quals en molts casos s’oblidaran a l’endemà de la votació. La Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) fa una crida a tots els candidats perquè defensin amb compromisos concrets el dret a la informació de la ciutadania, la qual cosa implica una millora de les condicions laborals i professionals del treball periodístic.

En la legislatura que ara acaba, els grups parlamentaris no han estat capaços de posar-se d’acord per a aprovar un Estatut del periodista professional (EPP) que reguli legalment la professió periodística, com ho està en gran part dels països d’Europa. La Junta Executiva Federal de la FeSP, reunida aquest cap de setmana a Palma de Mallorca amb motiu del Congrés del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), estudiarà els programes dels partits polítics per pronunciar-se sobre les seves propostes relacionades amb el dret a la informació i la regulació de la professió periodística.

La Junta Executiva Federal de la FeSP també reclama que acabin les externalitzacions de la programació i de les plantilles a ràdios i televisions públiques, com succeeix per exemple a la cadena balear IB3. Aquestes pràctiques provoquen una evident precarietat laboral, que repercuteix en la qualitat dels programes i de la informació que rep la ciutadania.

Palma de Mallorca, 10 de febrer de 2008