La reforma laboral que ha aprovat el Govern central, juntament amb d’altres mesures que ha posat en marxa, suposa un gir radical en la política social i econòmica de l’Executiu socialista i fan recaure la crisi econòmica sobre els que no l’han provocada: els treballadors i els sectors més febles de la societat.

En el cas dels mitjans de comunicació, aquestes mesures agreugen la situació de precarietat en què es troben la majoria dels professionals i que són aprofitades pels empresaris per poder acomiadar més personal, amb més facilitat i de manera més barata.

Davant d’aquesta agressió als drets dels treballadors, la més gran realitzada durant la recent història democràtica d’Espanya, la Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) considera imprescindible que els professionals dels mitjans de comunicació donem una resposta adequada. Per això, fem una crida als treballadors a participar a la vaga general del pròxim 29 de setembre i a tots els actes que es convoquin abans d’aquesta data.

Tot i que aquesta protesta tindrà lloc quan aquestes mesures ja estaran en vigor, la participació és important perquè s’inscriu, a més, en la jornada de lluita que ha convocat la Confederació Europea de Sindicats (CES).

També reclamem a tots els partits de l’oposició que no aprofitin la tramitació del projecte de llei per endurir aquestes mesures.

L’Executiva Federal de la FeSP, reunida aquest cap de setmana a Madrid també ha acordat mostrar el seu rebuig a la pretensió de tots els grups parlamentaris del Congrés d’obligar per llei a les televisions privades a emetre blocs d’informació electoral durant les campanyes, espais en què hauran de transmetre les notícies en proporció a la seva representació parlamentària i no amb criteris professionals.

La FeSP felicita els treballadors de l’Agència EFE i els seus representants sindicals per l’acord a què han arribar en les negociacions del conveni col•lectiu, perquè han aconseguit mantenir els llocs de treball, minimitzar les retallades salarials equilibradament i proporcionalment i obtenir millores professionals. Durant aquestes negociacions, la FeSP sempre ha mantingut la necessitat del diàleg sense renunciar a mesures de pressió quan fossin necessàries. Els avenços aconseguits, a més de beneficiar la plantilla, repercutiran positivament en el dret de la ciutadania a rebre una informació de qualitat.

Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)