Davant les creixents opinions i sol·licituds d’ajuda als mitjans afectats per la crisi econòmica, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) recorda les advertències que, en aquest sentit, ha formulat la Federació Europea de Periodistes (FEP); òrgan regional de la FIP, a la qual pertany la FeSP. L’organització europea de periodistes considera que la democràcia no pot funcionar si els governs no construeixen condicions legals i reglamentàries que permetin als periodistes treballar lliurement i que s’ha d’invertir en el treball dels periodistes i en la supressió de la precarietat social i professional.

Així mateix ha reiterat «el dret dels periodistes –empleats fixos o no- a treballar en condicions de treball dignes, a percebre drets d’autoria i a beneficiar-se d’un estatut i un marc de reglamentació protectora com garanties d’un periodisme de qualitat.» Observa la FEP que «la convergència multimèdia necessita nous models de govern en els Consells de la Premsa i de l’Audiovisual, així com diferents formes d’autorregulació, de corregulación o de regulacions exigents. La realitat d’Internet converteix les estructures actuals en models cada vegada més obsolets.» La FEP recomana examinar, amb els propietaris dels mitjans de comunicació i altres agents, les possibilitats de millora de les instàncies de comunicació amb governs i institucions.

A més, es mostra favorable a protegir propostes estatals i europees que impulsin suports urgents als mitjans, encara que assenyalant que qualsevol forma d’assistència, ha d’estar condicionada a diversos requisits. En primer lloc, el respecte als criteris ètics de base, a la independència de les redaccions i a la llibertat del periodista per a defensar els seus valors en un escenari canviant. En segon lloc, al respecte als drets socials, sobretot a normes i condicions de treball decents per als periodistes i la resta de treballadors dels mitjans.

També cal tenir present la necessitat d’invertir en un periodisme de qualitat, que promocioni la diversitat i reafirmi els seus valors de servei públic en el si de sistemes mediàtics plurals. Cal continuar vigilant i registrant els canvis pels quals travessa el sector a Europa i informar sobre els seus avanços. Cal donar suport als periodistes que sobreviuen a estratègies irresponsables i de reducció de costos i promoure l’existència de sindicats forts, membres de la FEP, a tot Europa, amb capacitat per a influir en la societat i, en concret, en els joves.

Aquests condicionaments estan formulats en el document El periodisme en l’avantguarda del canvi ratificat a la reunió reunió anual de la FEP pels 25 països assistents i enviat al mes de maig passat als membres del Parlament Europeu.

El document complet en aquest enllaç