En una mostra més de la utilització partidista i esbiaixada d’un mitjà de comunicació públic, la Direcció de Telemadrid va emetre el dilluns 9 d’abril passat un documental que va encarregar, una vegada més, a la productora El Mundo TV titulat Ciudadanos de segunda, que la seva temàtica tractava sobre la convivència a Catalunya del castellà i el català.

Des del primer segon del documental, la narració pren partit per la postura que els castellanoparlants són perseguits a Catalunya i que pràcticament és impossible parlar el castellà en aquesta Comunitat. El documental es mostra clarament tendenciós estructurant totes les declaracions per a donar suport el que diu la veu en off i incorre en diverses contradiccions. La més clara d’elles, quan s’està defensant que el castellà pot desaparèixer a Catalunya i, no obstant això, els empresaris del cinema diuen que l’explotació de les pel·lícules en català és pitjor i per això no volen doblar-les.

Anècdotes al marge, el treball és demagògic i el que reflecteix és una realitat que les persones que hem estat a Catalunya sabem que és totalment falsa. Entenem que el que es persegueix amb aquest tipus de documentals és el foment de postures extremistes, i l’indignant és que ho realitzi una empresa pública pagada amb els diners de tots els ciutadans.

Per tot això, les seccions sindicals de CCOO, UGT i CGT de Telemadrid, així com els tres Comitès d’empresa de Telemadrid, Onda Madrid i Ens públic mostrem el nostre rebuig tant per l’enfocament del contingut com de la forma d’aquest documental en el qual s’utilitza càmera oculta, fins i tot per a gravar a menors, i volem deixar clar que cap treballador de Telemadrid ha participat en l’elaboració del programa.

11 d’abril del 2007

*** Comitès d’empresa de Telemadrid, Onda Madrid i Ens Públic i seccions sindicals de CCOO, UGT, i CGT