El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó, i els representants dels sindicats catalans SPC, CCOO i UGT, Dardo Gómez, Joan Coscubiela i Josep Maria Álvarez, respectivament, signaran divendres vinent, dia 20 de gener, un protocol per impulsar i garantir la Responsabilitat social corporativa. L’acte tindrà lloc a les 12.00 hores, a l’Auditori de la CCRTV.

Segons defineix el Llibre Verd de la Unió Europea, la Responsabilitat social corporativa és “la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals de les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors”. Es tracta d’una eina de la direcció per impulsar una nova estratègia empresarial més sostenible.

Mitjançant aquest protocol, la CCRTV i els sindicats adquiriran compromisos específics en matèria d’impacte mediambiental, mobilitat sostenible, relacions sociolaborals, conciliació de la vida laboral i familiar, formació dels treballadors, prevenció de riscos laborals i salut laboral.