L’acte de commemoració dels 18 anys de l’SPC a Tarragona es va centrar en la necessitat de regulació d’un dret fonamental com és el dret a la informació. Els dos ponents, Xavier Hernández, president de l’Audiència de Tarragona, i Enric Bastardes, expresident del sindicat i membre del Consell Assessor de la CCMA, van coincidir des d’àmbits diferents en què un dret tan sobreprotegit per la Constitució, que comporta un alt compromís públic, per força ha de ser fiscalitzable des dels poders públics. Perquè, van argumentar, aquesta funció que correspon al periodisme d’alertar contra l’abús de poder, i pels valors democràtics de la societat, ha de ser protegida, però sempre que es faci de manera responsable i atenent al principi de veracitat, que segons doctrina del Tribunal Constitucional no ha d’equivaldre a “ser veritat”, sinó a que la informació s’ha fet amb diligència, amb comprovació dels fets i contrastant-los segons les parts afectades.

Aquesta funció de garantia de configuració d’una opinió pública ben formada, bàsica per a una societat democràtica, mereix segons Hernández la protecció que li atorga l’article 20 de la Constitució, però per això mateix ha de ser fiscalitzada: això sí, de manera que no hi hagi un excés de limitacions, que podria derivar en censura, però alhora procurant que la falta de límits desfiguri el dret a protegir (el dret a la informació) i es constitueixi un espai d’arbitrarietat, contradictori amb la funció pública del dret esmentat. Per Hernández, els legisladors espanyols no s’han atrevit des de 1978 a abordar aquest problema.

Bastardes va manifestar el seu acord ple amb aquestes manifestacions, i va expressar que efectivament la patronal de premsa va boicotejar conscientment qualsevol regulació del periodisme, i del que constitueix la seva funció, garantir el dret a la informació, igual que la de l’audiovisual va imposar els seus criteris en la Llei aprovada pel parlament espanyol, llei de la qual no es compleix el compromís de crear l’òrgan que hi va associat, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), i que ara està amenaçada de reforma per part del PP per aigualir-la encara més i eliminar-ne les traves a la privatització de les radiotelevisions autonòmiques. Bastardes va explicar la situació dels diferents projectes de regulació del periodisme professional i del dret a la informació, que no han avançat després d’haver entrat al Congrés durant dues legislatures. Després va recordar que a Catalunya l’SPC està plantejant als grups parlamentaris catalans la possibilitat de regular-ho en el Parlament de Catalunya, en base a l’article 52 de l’Estatut, que encomana als poders públics que garanteixin el dret de la ciutadania a la informació, i no sols a través dels mitjans públics.

En un altre àmbit, Xavier Hernández no es va estar de criticar la falta de consciència, també entre els mitjans, de la col•lisió entre el dret a la informació i el dret a la presumpció d’innocència, que sovint no és respectada pels propis mecanismes judicials i que de retruc es reprodueix en el tractament que es dóna pels mitjans de comunicació, especialment audiovisuals, i que molts cops respon a criteris sensacionalistes i de recerca de l’audiència. Un mal aquest que pot continuar si l’òrgan que podria posar-hi remei, el CEMA, no es constitueix.

L’acte el va moderar el secretari de l’SPC a la demarcació de Tarragona, Ricard Checa, que va fer una crida a la implicació dels professionals en un projecte per defensar els drets laborals i professionals, i hi van assistir diferents representants de la societat civil tarragonina, a més del President de l’SPC, Ramon Espuny, que va glossar els 18 anys de sindicat després del passi d’un vídeo amb la felicitació a la nostra organització de més d’una trentena de persones de diferents àmbits, sobretot el professional i sindical, per haver arribat al que es va qualificar de ‘majoria d’edat.’