Crida de la intersindical de periodistes (SNJ, SNJ-CGT, USJ-CFDT, SGJ-FO, CFTC, CGC)

La crisi econòmica, agreujada per la crisi financera internacional, afecta de ple els assalariats en la seva feina i en els seus ingressos. Tot i que no en són en absolut els responsables, els treballadors, els que busquen un lloc de treball i els jubilats, en són les primeres víctimes. Aquesta situació amenaça el futur dels joves, posa en dificultats la cohesió social i les solidaritats; augmenta les desigualtats i els riscos de precarietat. Superar aquesta crisi implica mesures urgents, d’una altra naturalesa de les que han pres el Govern i les empreses, per tal que serveixin per crear ocupació i mantenir els salaris.

Els periodistes, com el conjunt dels treballadors, paguen el preu d’aquesta política de la qual els responsables són els propietaris dels mitjans de comunicació. Les decisions que han pres i les exigències cada cop més elevades dels accionistes han conduït moltes empreses de premsa a abocar-se a l’abisme.

Les organitzacions sindicals signatàries fan una crida a tots els periodistes a mobilitzar-se el dijous 29 gener, en ocasió de la jornada interprofessional de vaga i de manifestacions convocada a partir de les següents qüestions:

• Defensar els llocs de treball públics i privats, amb el cessament dels acomiadaments i de la destrucció d’ocupació. Des de fa diversos mesos, els plans socials, tancaments de capçaleres, les sortides voluntàries o les jubilacions no reemplaçades, s’han multiplicat. L’any 2009 arriba amb encara més fosques perspectives: 900 llocs de treball com a mínim estan amenaçats a França Televisió, 170 a Ràdio França Internacional, 50 a l’Express-Roularta, també a M6 i Nice Matin, 30 a Prisma… I no és més que un començament!

Lluitar contra la precarietat i les manques de regularització econòmiques i socials. Amb una taxa de precarietat d’almenys un 20%, el llindar d’alerta era ja àmpliament superat en els periodistes. Agreujament el 2008. Quatre noves cartes de periodistes sobre deu, concedides per la Comissió, ho han estat per a periodistes en situació precària. Els precaris (col·laboradors, CDD, aturats) representen d’ara endavant una quarta de la totalitat dels periodistes.

Exigir polítiques de remuneració que assegurin el manteniment del poder adquisitiu dels treballadors, dels aturats, dels jubilats, i que redueixin les desigualtats. Després d’haver imposat durant diversos anys pèrdues de poder adquisitiu, les organitzacions patronals de la Premsa diària nacional (SPQN) i de la premsa de revistes i d’informació (SPMI) ja han anunciat un bloqueig total dels salaris. La situació de nombrosos periodistes, dels quals alguns guanyen menys que l’SMIC, s’agreujarà encara.

Defensar el marc col·lectiu i solidari amb la protecció social (salut, jubilació).

Mantenir serveis públics de qualitat. El desmantellament de l’audiovisual públic, privat de finançament estable, i que veurà els seus dirigents designats pel poder executiu, així com la rebaixa de l’estatut de l’AFP, constitueixen uns atemptats inadmissibles contra la qualitat i contra el pluralisme de la informació, i contra la democràcia. Les mesures s’acompanyen de la derogació de l’acta addicional audiovisual pública que podria marcar el començament del descosiment del nostre Conveni col·lectiu.

Tothom a mobilitzar-se el 29 de gener!

16 de gener d 2009

Més informació de les mobilitzacions dels periodistes francesos a snj