Aquesta setmana, la direcció ens ha comunicat una nova retallada: la reducció del complement per IT en les baixes per malaltia. També ens ha comunicat com se’ns aplicarà l’eliminació de la paga extra de Nadal. Noves mesures que s’afegeixen a:

– l’eliminació del fons social
– l’eliminació de l’ajuda per fills
– l’eliminació de l’aportació al pla de pensions
– l’eliminació del tiquet menjador
– la reducció de les dietes i quilometratges
– l’increment de la jornada sense remuneració
– la congelació salarial des de l’any 2010
– la reducció salarial del 5%

Totes aquestes mesures han arribat via decret o acord de govern. S’ha trencat així la negociació col·lectiva i s’ha convertit el nostre conveni en paper mullat. Per si amb això no n’hi hagués prou, encara hem de sentir el president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Brauli Duart, parlar d’un estudi per saber si la dimensió de TVC i Catalunya Ràdio és l’adequada o no. Un argument que repeteixen contínuament tant aquells que no ens volen bé, com els que ens manen a dins.

Paral·lelament, la CCMA ha encarregat un estudi (un altre) a la consultoria Price Waterhouse sobre la viabilitat de l’empresa. Un estudi que, ara com ara, no sabem en quina fase es troba perquè no s’està comptant amb la participació dels representants dels treballadors. Com tampoc sabem res de la proposta que van presentar els comitès per a l’elaboració del Contracte Programa.

Tothom està preocupat per la viabilitat de la CCMA, però des de les direccions de Catalunya Ràdio i TVC es manté una política salarial basada en acords individuals que permeten sous i plusos que estan al marge del conveni i en el manteniment de retribucions per tasques que s’han deixat de fer. I tot això enmig del secretisme, ja que l’empresa es nega a ensenyar aquesta informació als representants dels treballadors. Com tampoc sabem quin és el cost dels consellers de la CCMA, del seu director general o dels directors generals de Catalunya Ràdio i TVC. Per què no interessa la transparència?

Ara mateix, sembla que els únics responsables d’aquesta inviabilitat del projecte són els treballadors de Catalunya Ràdio i TVC. Els que des de fa gairebé 30 anys treballen per oferir un servei públic de qualitat reconegut per tothom. Els que han mantingut un projecte capdavanter tot i les direccions que s’han anat succeint. I els que han rebut totes les retallades que hem esmentat i han de conviure amb la por perquè el seu lloc de treball sembla amenaçat.

Exigim a la direcció de la CCMA que s’acabin aquests discursos qüestionant la nostra dimensió, que els sous i plusos de la CCMA s’ajustin al que marquen els convenis respectius, que hi hagi transparència a l’hora de parlar de la viabilitat del projecte, que es mantinguin tots els llocs de treball i que es mantingui el model de ràdio i televisió públiques del país, ara que som estructures d’estat.

Barcelona, 10 d’octubre del 2012