Des del col.lectiu de fotoperiodistes del Sindicat de Periodistes de Catalunya denunciem de nou la precària situació laboral en la què es troba actualment la professió.
– Els continus abusos i humiliacions que es donen constantment per part de les principals empreses periodístiques com són: El País, ABC, El Mundo del s. XXI, La Vanguardia, El Periódico, Avui,- així com l’escandalosa situació que es produeix a la premsa comarcal.
– Les “plantilles encobertes”, (treballadors sense contracte que tenen antiguitat de fins a onze anys a la mateixa empresa), com és el cas flagrant de El País i de molts altres diaris, – La violació de la propietat intel.lectual, – La coacció per part de les empreses per a que es signin contractes il.legals, tal com ha passat a l’ABC amb el fotògraf David Arquimbau, a qui s’ha acomiadat i retingut el sou per haver-se negat a signar un contracte mercantil en el que es violaven greument els drets més fonamentals, com els drets d’autor, i se li imposava una reducció salarial del 40%, o també el cas de El Mundo del s. XXI en el que l’empresa pretén que la plantilla encoberta renunciï als seus drets laborals i de propietat intel.lectual amb la coacció de retenir el seu salari. Sense deixar de citar les pràctiques contractuals, il.legals, abusives i intolerables que es produeixen a La Vanguardia Publicaciones, SL. I que imiten i implanten els altres mitjans per a paliar la més flagrant contractació il.legal.
Tots aquests fets es sumen als recents acomiadaments improcedents dels fotògrafs del Diari de Girona, Òscar Rodbag, Quim Roser i Jordi Ribot, que va ser acomiadat per expressar-se en una assemblea.
La gravetat de la situació requereix d’una vegada per totes una solució definitiva, que s’acabi amb l’abús com a política d’empresa i sobretot amb la seva impunitat.
Per tot plegat, reclamem l’aplicació dels següents punts:
– La immediata regulació contractual, atenent-se a l’Estatut dels Treballadors i als convenis col.lectius, per acabar amb les plantilles encobertes.
– L’acompliment de la Llei de Propietat Intel.lectual.
– La regulació de les tarifes per als col.laboradors eventuals i l’estudi de modalitats contractuals per a ells.
– La regulació de l’accés a la professió.
– I la correcta utilització dels becaris.
Per tot això fem una crida als companys periodistes, comitès d’empresa, sindicats, empresaris i a tots els ciutadans per a que es concienciïn i en el seu cas es mobilitzin per la dignitat professional, ja que d’això depén el dret a la llibertat d’expressió, el dret d’informar amb rigor, el dret a un treball digne i en definitiva tot el nostre sistema democràtic.
Barcelona, 25 de novembre de 1999