Els representants dels treballadors del Grup Z (comitès d’empresa i sindicats) i els de l’empresa han signat aquest matí l’acord al qual van arribar la setmana passada sobre el pla de reestructuració del grup. Aquest acord ha estat confirmat en les preceptives assemblees que s’han anat celebrant a les diferents empreses que formen el grup en els dies posteriors al preacord, assolit el 3 de febrer passat.

L’aplicació del pla aprovat i la seva presentació a l’autoritat laboral queda pendent a la garantia del finançament per assegurar el cobrament al comptat dels drets pactats. El pacte es basa en prejubilacions i baixes incentivades que haurien d’arribar a la xifra de 442 persones, 378 de les quals són personal en conveni, 36 directius i 28 persones més que estan subjectes a les desinversions que pugui fer l’empresa durant el termini d’aplicació del pla, que és fins al 2011. Cal recordar que inicialment el grup havia plantejat la quantitat de 533, és a dir, que la xifra final s’ha reduït en un 17%.

Les prejubilacions són per a personal entre els 57 i els 63 anys que mantindrien entre el 63 i el 83% del seu salari actual. Els que s’acullin a aquesta fórmula han de portar, segons el document signat per les parts, vuit anys d’antiguitat. Pel que fa a les baixes incentivades es preveu una indemnització dintre d’una forquilla entre els 31 i els 48 dies per any treballat en funció del nivell salarial.

Si amb aquesta fórmula no s’arribés a la quantitat fixada per l’empresa, aquesta podrà completar la llista al seu criteri encara que s’han establert algunes limitacions sobre com es faria aquesta part del procés.

10 de febrer de 2009