Aquestes eleccions municipals són la setena ocasió en què informadors de mitjans públics manifestem el nostre desacord amb els criteris de cobertura de les campanyes polítiques en els informatius, dictats des de la seva assimilació als espais gratuïts de propaganda electoral, que són dels únics que tracta la Llei electoral i sobre els quals poden emetre instruccions i resolucions les Juntes Electorals, provincials o Central, però no sobre la informació electoral.

D’ençà d’aquestes protestes, iniciades l’octubre del 2003, diferents consells d’administració de mitjans públics, especialment el de la CCRTV, han elaborat propostes que busquen flexibilitzar els anomenats blocs electorals, pel que fa a l’ordre estricte d’aparició, el minutatge diari de cada partit, etc. Però la majoria de vegades aquests acords, votats per majoria o per unanimitat, no han estat respectats per uns o altres partits, que han presentat recursos totals o parcials a la JEC, que ha dictaminat sempre en el sentit més regressiu, imposant ordres i cronometratge estrictes en funció exclusivament dels darrers resultats electorals, en una intromissió clarament inconstitucional en l’àmbit del dret a la informació (art.20).

Aquest cop, i després d’una nova proposta flexibilitzadora de la majoria del consell de la CCRTV (inclosos els representants dels partits que es manifesten contraris als blocs) i amb el vot en contra de CiU -aquesta formació ja ha anunciat que recorrerà a la JEC- perquè considera que es prima els partits minoritaris.

Per això, i per acabar amb els blocs imposats, que deriven d’igualar pluralisme a representativitat, i aquesta a resultats electorals, és més oportuna que mai, a més de la protesta professional, una acció jurídica contra la JEC per restablir els criteris constitucionals i garantir el dret a una informació veraç, que es veu qüestionat per l’existència dels blocs electorals.

Alhora caldrà seguir pressionant perquè s’aprovi la nova Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que amb la seva proposta d’elecció dels membres del consell amb intervenció del CAC ha de ser, si no condició suficient, sí condició necessària per assegurar que els criteris perversos de la JEC (assumits interessadament per alguns partits i consells d’administració) no es reprodueixin en els nous òrgans de gestió de la Corporació Catalana i dels altres ens públics.

Barcelona, 9 de maig de 2007