Atac creuat contra la informació veraç i els periodistes

El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes surt al pas de la cadena d’atacs que des d’àmbits interessats es dirigeixen contra l’aprovació de la Llei audiovisual de Catalunya, que dota de més competències el Consell Audiovisual català, i l’acosta al modèlic Consell Superior de l’Audiovisual francès; especialment quant a la capacitat de concedir i revocar llicències, competències que fins ara, eren del Govern, i de sancionar l’incompliment de la Llei. Les mateixes veus s’aixequen contra el Projecte de llei del Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals, que dotaria Espanya d’un òrgan similar; de manera que deixaria de ser l’únic país de l’Europa comunitària que no en tingués.

Aquestes reaccions furibundes i amb acusacions tan inconsistents com les “de ressuscitar la censura franquista” o d’intromissió “dels governs en els continguts”, quan es tracta justament del cas contrari, són simètriques a les llançades contra el Projecte d’estatut del periodista professional. Un instrument que permetrà la regulació dels drets i deures dels professionals per a protegir el dret constitucional a una informació veraç i vigent també en la majoria de països del nostre entorn. En el cas de la regulació de l’audiovisual, que limitaria excessos i abusos com els que es cometen amb les franges publicitàries i la programació grollera en horaris infantils, molts dels que avui s’hi oposen abans havien ressaltat les excel·lències del model de consens del CAC. És clar, mentre es limitava a meres recomanacions, i no exercia funcions de vigilància ni la seva potestat de sancionar… En aquest, com en el terreny de la regulació del periodisme professional, els crítics als consells audiovisuals o de la informació volen ignorar que aquests organismes formen part del paisatge d’un entorn democràtic. Les seves insultants acusacions de franquisme no fan més que exposar la falta d’arguments i de serietat.

El FOP, com a organització unitària de la majoria de les organitzacions sindicals i professionals dels periodistes de tota Espanya, es reafirma en la defensa dels processos de reforma democràtica del sector audiovisual com la nova Llei de RTVE i les de les RTV autonòmiques, la creació de consells audiovisuals, i l’aprovació dels projectes d’estatut del periodista professional, en tràmit al Congrés, i d’una necessària Llei de drets laborals dels periodistes, complement indispensable de l’anterior, ja que les condicions laborals dels informadors condicionen les seves possibilitats professionals de defensar el dret a la informació.

Madrid, 28 de desembre de 2005

El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes està integrat per l’Agrupació General de Periodistes d’UGT, l’Agrupació de Periodistes de CCOO, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Colexio de Xornalistas de Galicia, i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)

Traducció: Traduït traduit.com