Els treballadors de La Gaceta de Canarias que ja han complert gairebé dos mesos de vaga indefinida, període en el qual no s’ha editat el diari i que ha aprofitat l’empresari Fernando Peña per acomiadar més de 30 empleats, es van concentrar el 2 de gener passat davant la seu del rotatiu a Tenerife. Aquesta reunió de protesta pacífica s’ha produït per diversos motius, però sobretot perquè aquest empresari, que deu salaris i pagaments tant als treballadors com a múltiples proveïdors, pretén tornar a editar el rotatiu sense contar amb professionals de la comunicació ni oferir una solució a aquest conflicte.

Els treballadors i la Unió de Professionals de la Comunicació de Canàries (UPCC) sol·liciten a les diferents administracions públiques i tot tipus d’empreses que no col·laborin en aquest intent d’atemptar contra el dret de tots els treballadors a percebre els seus salaris i a protestar mitjançant aquesta vaga pel seu impagament. Els empleats, molts dels quals han estat acomiadats, sense que encara se’ls hagin abonat els reconeixements de deute signats pel citat empresari fa gairebé un mes, consideren que aquests organismes no han de ser còmplices d’aquest abús.

El propietari ha forçat al director de l’edició a Tenerife, Santiago Díaz Bravo, a prendre’s un mes de vacances amb el clar objectiu de perpetrar, amb la col·laboració de qui pel que sembla acaba de ser nomenat director regional del rotatiu, Pepo Báez, l’intent de treure un quadernet periòdic que se sembli a La Gaceta de Canàries. La UPCC ha detectat que l’empresari està intentat involucrar en aquest experiment a estudiants de la Facultat de Ciències de la Informació de La Llacuna, pel que advertirem d’aquest fet a les autoritats acadèmiques perquè evitin que els alumnes poden acabar sent enganyats, com mà d’obra barata o gratuïta, en aquest intent d’atemptar contra el dret a la vaga.

Des del passat 10 de novembre, els treballadors protagonitzen una vaga indefinida el principal objectiu de la qual és reclamar el pagament dels seus salaris, una mica que a data d’avui segueix sense fer-se efectiu a la totalitat de la plantilla. El propietari del diari acumula deutes amb els treballadors, proveïdors, agències i fins i tot amb la Seguretat Social i ha sol·licitat que l’empresa entri en fase de concurs de creditors, antiga suspensió de pagaments. La irresponsabilitat de l’empresari ha estat constada, a més, per la pròpia Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Tenerife que ha emès un informe en el qual s’assenyala la vulneració del dret a la vaga per part de l’empresa.

No acaben aquí els incompliments, ja que també es considera injustificat el tancament patronal decretat unilateralment per Peña durant la vaga. Aquest organisme públic també ha confirmat altres irregularitats executades per part de l’empresa, consistents en l’abonament arbitrari dels salaris, donant-se la circumstància que uns treballadors sí que estan al corrent dels pagaments i uns altres segueixen sense cobrar un euro des del mes d’agost.

Davant tota aquesta situació la UPCC sol·licita a l’Autoritat Laboral competent que actuï immediatament, tractant de buscar una sortida negociada a aquest conflicte, en via morta davant la nul·la voluntat de l’empresa que, a més, es nega a reunir-se amb els representants sindicals. En cas contrari els empleats que encara romanen en el periòdic continuaran amb aquest conflicte, encara que no vam descartar que l’empresari pretengui seguir conculcant els seus drets com treballadors per ho mantindrem la màxima vigilància referent a això.