Davant d’una reforma laboral que no crearà ocupació, vulnera drets elementals dels treballadors i trastorna el necessari equilibri social.

L’Agrupació de Periodistes de la FeS-UGT, l’Associació Nacional d’Informadors Gràfics de Premsa i Televisió, el Col•lectiu de Periodistes de CCOO, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), i el Sindicat de la Imatge UPIFC, que conformen els sindicats en els quals estan afiliats la majoria dels periodistes del nostre país, criden als treballadors de la comunicació a participar en la vaga general que han convocat per al pròxim 29 de març les Confederacions Sindicals d’UGT i CCOO en protesta per la reforma laboral decretada pel Govern central.

Les organitzacions de periodistes entenem que aquesta reforma laboral no crearà ocupació ja que només facilita i abarateix l’acomiadament. Així mateix, vulnera drets elementals dels treballadors i trastorna el necessari equilibri social en atorgar poder a la força patronal per modificar unilateralment les condicions laborals i pretén acabar amb la negociació col•lectiva, en possibilitar que les empreses apliquin desvinculacions salarials incomplint el que pactin en els convenis col•lectius.

Totes aquestes reformes, explicades pel Govern central com una modernització de les relacions laborals, són realment una regressió històrica destinada a postergar drets que haurien de ser inalienables per a tot legislador.

En l’àmbit dels mitjans de comunicació, com ja s’està demostrant, aquesta reforma laboral ja està reduint la qualitat del treball estable, augmentant la temporalitat i l’externalització de les tasques en condicions abusives. La cada dia més gran precarietat que afecta els treballadors dels mitjans, s’agreuja amb aquesta reforma injusta que els aboca a la indefensió davant les pressions de les empreses sobre les seves tasques, la qual cosa redunda en la vulneració de la garantia constitucional al dret a la informació de la ciutadania.

Els sindicats de periodistes també manifestem el nostre rebuig a les severes i inútils polítiques d’ajust econòmic que, obeint als mercats financers, estan acabant amb el benestar dels pobles, destrossant les economies i minvant la sobirania dels països de la Unió Europea.

Per totes aquestes raons, el 29 de març els sindicats de periodistes cridem a la vaga general, per sensibilitzar els legisladors sobre la injustícia d’una reforma laboral que no té raons confessables que la justifiquin i que està destrossant la capacitat de recuperació de la nostra economia i, alhora, recordar-los que han estat elegits per servir a la ciutadania i no per posar-se al servei de l’especulació financera.