Dotze anys després d’haver acordat la desgovernamentalització i la despolitització dels mitjans de la CCMA, el Parlament de Catalunya és a punt de votar una proposta quasi tancada de noms per integrar el Consell de Govern de la Corporació, producte de pactes partidistes que han primat les aliances del Govern amb el PP i ni tan sols han respectat els criteris de “proporcionalitat parlamentària” que tan gelosament s’apliquen quan toca imposar els anomenats “blocs electorals”.

Es tracta d’un retrocés històric que situa la regulació legal de la CCMA per darrera de la d’altres ens audiovisuals, com RTVE o la RTVA, i que pot portar als mitjans de la Generalitat a tornar a un control progovernamental que era justament el que es va voler trencar amb el debat sobre l’Audiovisual de desembre de 1999.

A més, les informacions aparegudes durant aquests dies constitueixen una vulneració oberta i descarada de la lletra i de l’esperit de la Llei de la CCMA, que reclamen una tria de consellers en base prioritàriament a criteris d’estricta competència professional.

Tot plegat és una involució total contra la independència d’uns mitjans públics que, per ser-ho, han de gaudir de la llibertat d’acció empresarial i de la credibilitat informativa que no els garantirà el retorn al control governamental, que a més s’aconseguirà amb la formació política que va votar contra la Llei de la CCMA el 2007 i que és obertament hostil als principis en ella reconeguts.

Per això, demanem als membres del CAC un gest de dignitat a l’hora d’avaluar no els mèrits individuals de cada candidat, sinó el conjunt de la proposta, que descaradament apareix ja com la definitiva i està clarament al servei de la represa del control dels mitjans de la Corporació. I això per no confirmar el paper de convidats de pedra que les maniobres partidistes els adjudiquen allunyant-se del previst a la llei.

Barcelona, 19 de març de 2012