La Plataforma pels Drets d’Autoria dels Periodistes lamenta l’actitud del Partit Popular i li demana que accepti esmenar el projecte per atendre les reclamacions dels informadors.

La Plataforma pels Drets d’Autoria dels Periodistes lamenta que, una vegada més, el Partit Popular (PP) hagi rebutjat, ara en el Senat, les esmenes de l’oposició al projecte de reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), malgrat que diversos dirigents i membres de l’Executiu havien mostrat en públic la seva conformitat amb algunes d’elles, i no contempli finalment incloure als periodistes i als fotoreporters com a titulars dels drets que reconeix als editors, a percebre una remuneració per la utilització en els agregadors de fragments no significatius dels continguts.

Aquesta Plataforma –integrada per la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), el Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) i els Col·legis Professionals de Periodistes d’Andalusia, Castella i Lleó, Murcia, País Basc i La Rioja- demana al PP que rectifiqui abans del Ple de la Cambra alta de la setmana vinent, accepti esmenes transaccionals i inclogui aquest reconeixement, com a autors de la notícia que són periodistes i fotoperiodistes, entenent que es tracta del mateix dret «irrenunciable» a una compensació econòmica per l’ús dels seus continguts per part dels agregadors que tindran els editors una vegada que la llei entri en vigor.

Si el Grup Popular del Senat no es fa enrere en el seu plantejament, resultaria lamentable que s’hagués elaborat una llei sense tenir en compte el punt de vista del sector –i, en general, de tota la cultura a Espanya–, ja que el text continua sense oferir solucions a qüestions molt rellevants com la compensació per còpia privada, el cànon digital, la pirateria, l’equilibri i el respecte als drets d’autoria i dels usuaris i a les percepcions econòmiques dels treballadors i indústries de la cultura al nostre país.

Cal recordar que el reconeixement dels periodistes com a autors està recollit de manera explícita en la comunicació de la Comissió Europea per a «Un mercat únic per als drets de propietat intel·lectual», de 24 de maig de 2011.

Novament, el PP ha rebutjat amb la seva majoria una de les esmenes del PSOE –amb el suport d’aquesta Plataforma, les reivindicacions de la qual compten amb el suport de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) i de la Federació Europea de Periodistes (FEP), organitzacions que van sol·licitar que la llei reconegui aquest dret dels periodistes i fotògrafs– i s’ha oblidat dels professionals d’un sector molt greument afeblit per la desocupació i la precarietat en el treball, amb remuneracions de vegades fins i tot humiliants. Encara té temps el Grup Popular per poder rectificar en aquesta qüestió.

10 d’octubre de 2014