El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) reclama que el nou director general de l’ens públic de la Ràdio i Televisió de les Illes Balears, IB3, sigui triat per consens i per una majoria qualificada del Parlament. Demanam al Govern de José Ramón Bauzá que rectifiqui els seus errors i que aposti per una direcció consensuada, independent i vinculada al sector de la comunicació. Entenem que aquesta és l’única manera de donar estabilitat a la Ràdio i Televisió pública.

José Manuel Ruíz ha renunciat avui al seu càrrec després de postular-se com a candidat del Partit Popular a la batlia de Calvià. Era l’única postura que podia prendre. La presència de Ruíz, que ha estat regidor i senador popular abans del seu nomenament com a director general, al capdavant de l’ens públic de la Ràdio i Televisió de les Illes Balears, IB3, era del tot incompatible amb les seves ambicions polítiques personals.

Després de la modificació unilateral del Partit Popular de la llei d’IB3, aprovada, per unanimitat, la passada legislatura, el proper director general pot ser triat entre els membres del Consell de Direcció d’IB3. Tots ells van ser nomenats a proposta únicament del Partit Popular i sense cap consens al Parlament. Apostar per aquesta via seria redundar en l’error que va començar amb el nomenament del conseller de Presidència i Vicepresident del Govern, Antonio Gómez, com a director general d’IB3. A més no transmetria la imatge d’independència que ha de tenir sempre un mitjà de comunicació públic i per tant, de tots els ciutadans, independentment de la seva ideologia. És per això que reclamam que el nou director general d’IB3 sigui triat per consens i per majoria qualificada al Parlament.

D’una vegada per totes la classe política d’aquesta comunitat ha d’apostar per uns mitjans públics independents i plurals, que són imprescindibles en democràcia per a garantir el dret de tots els ciutadans a la informació, tant i com es recull a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Una direcció independent i consensuada és l’única que pot donar estabilitat a IB3.

És la feina de la classe política garantir uns mitjans públics que reclama i necessita la ciutadania: de qualitat, oberts als col·lectius socials representatius, ben gestionats, amb suficient finançament i que garanteixin una ocupació estable i no precària.

És per aquest motiu que tornam a defensar, públicament, un nou model per a IB3 amb clar caràcter de servei públic i la internalització de la plantilla dels serveis informatius, per donar estabilitat laboral i garantir la professionalitat dels treballadors que són els que pateixen les males decisions i les ingerències dels partits polítics des de la creació d’IB3.

Demanam responsabilitat a tots els partits polítics i és per aquest motiu que des de l’SPIB ens volem reunir amb tots els partits de cara a poder conèixer de primera mà quines són les seves propostes en relació als mitjans de comunicació públics i al dret a la informació que pensen recollir en els seus programes electorals davant les pròximes eleccions, així com transmetre quines són les propostes que des del Sindicat pensam que haurien d’incloure.

10 d’octubre de 2014