El Sindicat de Professionals de la Informació de La Rioja (SPIR-FeSP) ha mostrat el seu suport als companys del centre territorial de TVE a La Rioja, davant les acusacions del PP d’ocultar informació. El dimarts 30 d’agost passat el PP va fer una roda de premsa sobre la situació de les infraestructures depenents de l’Estat a La Rioja. TVE va decidir no incloure aquesta informació en la primera edició del seu informatiu territorial, basant-se en criteris periodístics, deixant la peça per a l’edició de la tarda. Això va motivar una queixa per part del PP, que acusava els directius de TVE a La Rioja “d’abandonar el criteri de pluralitat en favor d’interessos partidistes”. L’SPIR defensa que la llibertat d’expressió que garanteix la Constitució espanyola consisteix en el dret del periodista a decidir les informacions que considera rellevants per a la seva emissió o publicació. Per aquest motiu, el sindicat considera una greu ingerència l’acusació del PP de la Rioja, ja que aquest partit no enten que els mitjans de comunicació no estan obligats a emetre totes les rodes de premsa que es convoquin, sinó a regir-se per criteris de rellevància, interès o actualitat.