Amb motiu de l’1 i el 3 de maig, l’SPC denuncia la greu situació dels col•laboradors de premsa

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació commemora com sempre conjuntament l’1 i el 3 de Maig –Dies Internacional del Treball i de la Llibertat de Premsa respectivament– perquè en el món de la comunicació considera que són les dues cares d’una mateixa moneda: un periodista precari no pot defensar una informació de qualitat davant les pressions econòmiques i polítiques. Enguany, aquestes cites arriben enmig d’una greu crisi al sector que ha comportat a Catalunya la pèrdua d’uns 2.000 llocs de treball i l’accentuació de la gran precarietat que castiga la majoria dels professionals de la informació. Aquesta situació de continua degradació de les condicions laborals als mitjans de comunicació és un terreny abonat per a la manipulació i la distorsió de la realitat, és a dir, per a la vulneració, al mateix temps, de dos drets fonamentals reconeguts en tota legislació democràtica, com són el d’un treball digne i el de rebre una informació plural i veraç.

Però entre els professionals de la comunicació hi ha un col•lectiu que està pagant els estralls de la crisi amb més cruesa encara que són els col•laboradors o periodistes a la peça. En les darreres setmanes alguns mitjans han anunciat reduccions en el volum de feina encarregada als col•laboradors així com també del preu que en pagarà per aquestes. Un d’ells ha estat El Periódico que ha rebaixat en un 10% el preu de les col•laboracions, és a dir en un percentatge superior al que ha aplicat al conjunt de la plantilla en la darrera reestructuració interna que s’ha produït en aquest diari.

Els col•laboradors estan patint la crisi del sector de manera gairebé generalitzada a la premsa no diària, i encara més en les revistes especialitzades. Empreses com MC Ediciones o Hymsa n’han eliminat un gran nombre, han anunciant contundents reduccions de preu i acumulen una morositat intolerable, que en alguns casos supera l’any.

Els professionals a la peça són el col•lectiu més desprotegit perquè, a diferència dels que estan en plantilla, que si perden la feina tenen dret a una indemnització i al subsidi d’atur, ells es queden amb una mà al davant i l’altra al darrera. I poc hi fa que molts d’aquests portin dècades prestant els seus serveis per als mitjans que ara es desfan d’ells. Per aquesta raó, des de l’SPC volem enfocar especialment la nostra reivindicació entorn aquestes dues dates en els periodistes a la peça. La seva greu situació laboral redunda negativament en la qualitat informativa dels productes en els quals treballen i per això cal buscar les fórmules per corregir aquesta greu injustícia.

La situació és diferent a altres països amb una legislació més garantista pel que fa als col•laboradors (en la majoria dels casos falsos free-lance), com a França, on tenen garantida l’adscripció a la Seguretat Social amb tots els drets i deures reconeguts per un règim especial, a partir d’un mínim de treballs per a un o diversos mitjans.

Per això des de l’SPC continuem defensant la necessitat no sols d’un Estatut del Periodista Professional o de Garantia del Dret a la Informació, sinó també una Llei de Drets Laborals dels Periodistes que asseguri uns mínims dignes per a la figura reconeguda del col•laborador estable, que no encaixa en les característiques del treballador autònom o free-lance, que en teoria ven lliurement el seu treball com la majoria dels col•laboradors, a l’empresa periodística.

Mentrestant, cridem els afectats a denunciar les situacions que s’estan produint, a que n’informin els comitès d’empresa o els sindicats de les empreses que els han utilitzat, i a que s’organitzin per conduir millor la defensa dels seus drets, que són particulars però que, com veiem, responen a una situació general, que cal enfrontar en la seva totalitat.

Al mateix temps volem fer notar als poders legislatius, que la incorporació dels periodistes a la peça a la Seguretat Social amb una fórmula similar a la que ja hi ha en països com França, Portugal o Itàlia, permetria treure a la superfície milers de llocs de treball, amb el que això suposa de lluita contra l’atur i d’increment de les cotitzacions.

Per la qualitat periodística i en defensa del dret a la informació de la ciutadania, regularització de la contractació ara!

Per la inclusió dels col•laboradors a la Seguretat Social!

Barcelona, 27 d’abril de 2012