Als mitjans de comunicació –i de manera molt especial, als escrits– s’està incrementant, amb l’excusa de la crisi, la precarietat laboral entre els seus treballadors. Això s’ha anat accentuant en els darrers mesos on el col•lectiu més desprotegit, el de col•laboradors o periodistes a la peça, ha vist com s’anava reduint el nombre de feines que se’ls encarregava. En les darreres setmanes alguns mitjans han anunciat la seva intenció de prescindir dels seus col•laboradors, cosa que faran sense cap mena de compensació per als treballadors afectats, alguns dels quals porten dècades prestant els seus serveis per als mitjans que ara es desfaran d’ells. Això afecta tots els col•lectius professionals d’aquestes empreses però de manera especial està castigant el sector de redactors gràfics . Hi ha diaris que no tenen ni un sol fotògraf en plantilla tot i que un grup nombrós treballa per a ells cada dia.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació reclama a les empreses que corregeixen urgentment aquesta situació que no fa més que precaritzar les seves plantilles i, per tant, perjudica cada cop més la qualitat dels productes que elaboren. Fa uns anys, la lluita dels redactors gràfics, amb el suport del conjunt dels treballadors dels diaris, va aconseguir regularitzar la contractació als diaris. La Vanguardia, El Periódico, El Mundo Deportivo i d’altres van donar d’alta a la Seguretat Social redactors i fotògrafs que treballaven diàriament per a aquests mitjans i que no eren altra cosa que plantilla encoberta.

Ara aquesta situació ha empitjorat i ha tornat a augmentar la manca de contracte de professionals que treballen cada dia per als seus mitjans. Diaris com El País, Público, El Mundo, o bé han anunciat mesures restrictives envers els seus col•laboradors, o bé tenen des de fa temps fotoperiodistes sense contracte treballant cada dia per a ells.

Aquest cap de setmana sortirà als quioscos un nou rotatiu, Ara, a qui donem la benvinguda i a qui desitgem èxit en la seva iniciativa. Però, per les informacions que hem recollit, neix amb importants indicis de precarietat laboral, també de manera especial entre els fotògrafs.

Per a això, l’SPC insisteix en la necessitat que els mitjans canviïn les seves polítiques de contractació. Moltes empreses de comunicació estan utilitzant la crisi com una excusa per precaritzar encara més les seves plantilles, quan la qualitat s’aconsegueix essencialment amb condicions laborals i professionals dignes per als treballadors. En canvi, les mesures que en alguns casos s’anuncien i, en d’altres, ja s’estan practicant van en una línia totalment contrària i, a més, contraproduent.

Per la qualitat periodística i en defensa del dret a la informació de la ciutadania, regularització de la contractació ja!

SECRETARIA DE COMUNICACIÓ