El Sindicat de Periodistes de Galícia (SXG) exigeix a la Xunta la introducció del criteri del foment de l’ocupació estable a la Llei de Publicitat Institucional, a punt d’entrar en el Parlament de Galícia després de l’aprovació de l’avantprojecte el 9 d’octubre passat per part del Consell del Govern Gallec. L’SXG recorda al PPdeG, al PSdeG i al BNG que el maig passat van aprovar per unanimitat una Proposició no de Llei en aquest sentit. Només fa cinc mesos que aquests partits van sol·licitar justament que la Xunta vinculés les seves inversions en publicitat a la lluita contra la precarietat. Així el text aprovat el 22 de maig a la càmera gallega recollia que «el Parlament insta el Govern que en les convocatòries d’ajudes públiques, assignació de convenis i contractació de publicitat amb empreses de comunicació s’incloguin com a criteris per al repartiment la promoció de l’estabilitat laboral, introduint en la convocatòria d’ajudes clàusules que desincentivin les empreses amb alts índexs de precarietat o concedint més puntuació a les empreses que demostrin haver creat ocupació estable en l’últim exercici». La tramitació d’aquesta Llei representa doncs una evident oportunitat de complir amb el que van aprovar els diputats.

L’SXG adverteix que els diners públics no poden continuar sent aprofitats per finançar empreses que mantenen gran part de la seva plantilla en condicions precàries, com falsos autònoms, sense contracte o amb horaris abusius. L’organització entén que la Llei, si és aplicada correctament, podrà ser útil també per aclarir la quantitat d’ingressos dels mitjans que provenen de les administracions. El Sindicat valora també la creació d’una comissió de seguiment que controli les inversions públiques a cada empresa.