El comitè intercentres de l’Agència EFE ha decidit que el referèndum sobre les mesures per afrontar la crisi econòmico-financera de l’empresa se celebri el 14 d’abril, vuit dies després de l’entrevista que, finalment, ha concedit la vicepresidenta primera del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, amb una representació dels treballadors.

Els text íntegre de la consulta és la següent: «La direcció de l’Agència EFE ha plantejat aquesta alternativa: o bé una retallada salarial al 2010, amb el compromís de manteniment de l’ocupació fixa i la no modificació generalitzada dels horaris per a aquest any, o bé la supressió del 90% dels plusos horaris i l’amenaça d’acomiadaments. Davant aquesta situació, el comitè intercentres sotmet a consulta la següent pregunta: Acceptes una retallada salarial per a l’any 2010, a negociar entre la direcció i el comitè?»

Els representants sindicals de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) a l’Agència Efe sempre s’han pronunciat per afavorir i agilitar la negociació per no propiciar mesures unilaterals de la direcció i, sobretot, que aquestes es decantin per l’acomiadaments o per mesures d’ajustament cap a una part de la plantilla, enfront de solucions més equitatives, justes, equilibrades i proporcionals.

La direcció cometria un greu error i una gran irresponsabilitat si enmig d’aquest procés, amb una entrevista entre una delegació del comitè intercentres i la vicepresidenta primera del Govern el dia 6 d’abril i un referèndum convocat vuit dies després, executa la seva amenaça de mesures unilaterals que suposarien enviar a l’atur 30 treballadors i rebaixar substancialment els salaris de poc més de la meitat de la plantilla, via supressió de plusos per canvis d’horari.

La FeSP entrén que la direcció de l’agència no està legitimada per exigir rapidesa en els acords quan ha estat setmanes boicotejant-los per la seva negativa a facilitar al comitè intercentres la informació econòmico-financera que permetés afrontar l’ajustament amb transparència i equitat. Les mesures unilaterals previstes per la direcció per a l’1 d’abril han de ser ajornades. No fer-ho obrirà un costós període de confrontació i inestabilitat a l’Agència Efe.