El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) ha elaborat la Guia jurídica «Manual básico de Relaciones laborales para periodistas». El seu autor és Fabian Nevado, assessor sindical de l’SPC. La Guia ha estat editada amb el suport del departament de Treball de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP).

Aquest treball pretén ser una eina per als professionals de la comunicació i de la informació i per als representants dels treballadors dels diferents sindicats que conformen la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), i s’ha fet amb la voluntat que sigui un instrument útil per al conjunt dels professionals del sector. L’SPC ha volgut donar-li un caràcter marcadament pedagògic i la millor manera de fer-ho era utilitzar un llenguatge clar i senzill que serveixi com a manual de consulta per al difícil i complex entramat legislatiu del món laboral. Per aconseguir aquest objectiu, s’ha aparcat al màxim l’argot jurídic, sense que això resti efectivitat a aquest manual de cara a les situacions més freqüents que es produeixen en les relacions laborals, tant des dels aspectes jurídics com sindicals. Sense la pretensió de fer una relació de tota la casuística laboral, si que s’han inclòs les lleis i documents que a l’entendre del sindicat són bàsics i que serviran d’ajuda per a tot el col·lectiu de professionals de la comunicació. A més de la inclusió de l’Estatut dels Treballadors, com a referent bàsic del marc laboral, també s’han inclòs els punts bàsics de la llei de Prevenció de Riscos Laborals i la llei de Propietat Intel·lectual, a més de nombrosos models referits a diferents modalitats contractuals i altres relatius a qüestions pròpiament sindicals.

Aquest és un projecte que el sindicat fa temps que tenia en marxa i que finalment ha pogut veure la llum. És una eina pensada especialment per als que fan tasca sindical a les empreses però que també és d’utilitat per al conjunt dels afiliats del sector. Aquesta Guia laboral per a periodistes serà presentada en públic pròximament.