Director General, directors de mitjans, caps d’Informatius i de programes, Consell Assessor…

Les setmanes que venen seran decisives per completar la renovació de càrrecs i d’organismes de la nova Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La primera decisió ha de ser el nomenament del nou director general, convocat per concurs públic, que es perfila com una figura de gestió, sotmesa al Consell de Govern de la CCMA. Alguns dels candidats tenen qualitats acreditades, però potser i sobretot en l’àmbit de l’audiovisual privat, i amb connexions històriques amb productores obertament partidàries de la privatització de la producció dels mitjans públics.

Formalment, la Llei de la CCMA atorga al director general el nomenament dels directors dels mitjans de la Corporació, amb el vist-i-plau del Consell, i està per veure el perfil que se’ls vulgui donar: també de gestors, centrats en els continguts com en l’etapa Majó, o retornant a una concepció més integral de direcció. En tot cas, caldria que el Consell de Govern esvaís clarament els dubtes, basats en informacions no desmentides, sobre la negociació partidista per repartir-se les direccions dels mitjans i àrees d’influència a la ràdio i a la televisió de la Generalitat, com els departaments d’informatius i de programes.

Per últim, correspon al Parlament nomenar els membres del Nou Consell Assessor de Continguts i Programació, que ha de garantir la presència de representants de la societat catalana, entre ells dels sectors professionals afectats, i dels treballadors de les empreses de la Corporació. Si en el projecte original de la Llei l’elecció era directa des de la societat civil, en funció de la representativitat de les organitzacions, la Llei vigent trasllada l’elecció al Parlament amb uns criteris que obligarà els diputats a concretar les seves referències genèriques, i que pot posar en perill la representació de professionals i treballadors de la CCMA.

Per tot plegat, des de l’SPC reclamem del Consell de Govern de la CCMA i dels grups parlamentaris que actuïn d’acord amb el sentit de la Llei de la Corporació, i assegurin una tria de professionals competents, compromesos amb el model de mitjans públics aprovat, i que garanteixin una representació social, professional i laboral que sigui plural i permeti enriquir la gestió dels mitjans de la Generalitat.

Barcelona, 19 de març de 2008