El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) demana a l’empresa adjudicatària SBT la readmissió dels dos treballadors que el passat 14 de març van ser acomiadats sense preavís i sense motius laborals. En la mateixa carta d’acomiadament, l’empresa reconeix la seva improcedència però s’hi mostra decidida sense escoltar les peticions dels responsables polítics i professionals de l’ens públic que han defensat la professionalitat d’aquests dos treballadors. STB és l’empresa adjudicatària, entre altres programes, dels serveis informatius d’IB3. La seva concessió acaba l’any vinent i està en procés de negociació el conveni col·lectiu. Fa unes setmanes el director general d’*IB3 va signar un compromís de subrogació dels treballadors.

L’SPIB sol·licita als tres partits polítics del Govern balear que presideix Francesc Antich, (PSOE, BLOC i UM) que compleixin el seu programa electoral en el qual es comprometen a una Llei del Consell Audiovisual i a modificar la Llei de Constitució de l’ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, per adequar-la a les noves previsions de l’Estatut i al control parlamentari d’aquests mitjans de comunicació. El sindicat de periodistes balears demana l’acceleració del compliment d’aquests compromisos per tal de garantir una televisió més plural i democràtica i la millora de les precàries condicions laborals i professionals dels seus treballadors.

Així mateix l’SPIB reclama que s’acabi amb l’externalització dels serveis informatius que, com es demostra, estan en mans d’interessos purament econòmics, aliens a la pròpia radiotelevisió pública.