Una delegació de la Junta Executiva de l’SPC es va reunir el 20 de gener passat amb el president del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), Josep Maria Carbonell, nomenat fa uns mesos. La visita obeïa a una proposta de trobada feta pel sindicat arran del seu nomenament. Els representants de l’SPC li van manifestar la preocupació per l’onada de crítiques involutives, sobretot arreu d’Espanya, però també a Catalunya, contra l’existència d’una autoritat audiovisual que reguli els continguts i, més en concret, contra les competències amb què la nova Llei audiovisual catalana dota el CAC, especialment la de vetllar per una informació veraç. Carbonell va coincidir en la preocupació, va agrair els pronunciaments del Sindicat en defensa d’aquestes competències i de la Llei de l’audiovisual i va manifestar que la definició d’informació veraç present a la Llei, tan vituperada, és la que ha fet el Tribunal Constitucional.

Per part del Sindicat, es va fer notar la coincidència gens casual que els crítics amb la regulació audiovisual ho són també amb els projectes de regulació de la feina dels periodistes professionals (Estatut del periodista professional i Llei de drets laborals dels periodistes) i es va demanar al CAC reciprocitat en la defensa comuna de les dues regulacions, ja que alguns membres del Consell han manifestat que es tractava de temes molt diferents o que en la defensa de la Llei audiovisual s’han centrat en exclusiva en la concessió de radiofreqüències com a única legitimació d’una intervenció reguladora i han obviat la resta del sector de la comunicació, com ara la premsa escrita. Durant la visita, es va informar el president del CAC dels diversos actes que la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) organitza a diferents ciutats espanyoles per informar de l’experiència audiovisual catalana, a molts dels quals han estat convidats consellers del CAC.