El president de l’SPC, Dardo Gómez, i el secretari general de la FeSP i secretari de Relacions Institucionals de l’SPC, Enric Bastardes, han intervingut davant la comissió parlamentària que tramita l’Estatut del periodista professional (EPP) en qualitat d’experts. Bastardes ho va fer el 8 de maig passat i Gómez el 29 de maig. En les seves intervencions tots dos van defensar davant els diputats que l’EPP és un projecte pensat per defensar els informadors de les pressions polítiques i empresarials i que l’objectiu és garantir el dret de la ciutadania a la informació per millorar la qualitat de la democràcia. Tots dos van reiterar la necessitat que la llei que surti del Parlament estableixi un Consell de la Informació com a organisme indispensable per garantir-ne el compliment. En la seva intervenció, els representants de l’SPC i de la FeSP van destacar davant la comissió parlamentària la suma importància del fet que l’EPP vagi acompanyat de la regulació laboral dels periodistes com a eina indispensable per lluitar contra la precarietat laboral en el sector, especialment greu entre el col·lectiu dels col·laboradors o periodistes a la peça. A la pàgina web del Sindicat (www.sindicat.org) es pot consultar la intervenció introductòria del president de l’SPC sobre el perquè de l’EPP i la consegüent llei de drets laborals.