Els treballadors del diari Avui van realitzar durant el passat mes de maig diverses mobilitzacions per forçar l’empresa editora a negociar el conveni col·lectiu davant la negativa inicial per part De Corporació Catalana de Comunicació de fer-ho. Així, s’han manifestat davant la seu dels accionistes, el grup Godó, el grup Planeta (que tenen el 40% cadascun d’ells) i l’Institut Català de Finances (ICF) que té el 20% restant. Els treballadors protestaven per la pretensió de l’empresa d’ignorar el conveni propi del diari Avui i aplicar el conveni col·lectiu de Premsa Diària. Això hagués suposat una rebaixa substancial de les taules salarials, la implantació d’una doble escala salarial i la precarització dels llocs de treball. En un comunicat, els treballadors del rotatiu afirmaven que “aquesta política només pot implicar una degradació progressiva de la nostra feina que anirà en detriment del producte que estem fent des de fa trenta anys”. Finalment, la primera setmana de juny, els representants dels treballadors i l’empresa van arribar a un acord pel qual aquesta renunciava a implantar el conveni de sector. El Sindicat ha donat suport a les reivindicacions de la plantilla de l’Avui, i ha recordat als accionistes els compromisos adquirits en el moment de l’adjudicació del diari -el desembre de 2004- després de la fallida voluntària presentada per l’antiga societat editora, Premsa Catalana.