Amb assistència de totes les organitzacions sindicals i professionals que l’integren, tant d’àmbit nacional com de comunitat autònoma

El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) que integren les Agrupacions de Periodistes de CCOO i UGT, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya (FAPE) i la Federació de Sindicats de Periodistes, s’ha reunit a Barcelona per analitzar el moment en què es troba la regulació de l’exercici de la professió (el FOP ha elaborat, aprovat i difós un projecte d’Estatut del periodista professional) i ha fet pública la declaració següent:

• El FOP reitera la necessitat d’avançar en el desenvolupament constitucional dels drets i els deures dels periodistes, fet que s’hauria de traduir en la regulació de l’exercici professional. Tots els grups parlamentaris van manifestar en l’anterior legislatura la seva disposició a abordar aquest objectiu.

• A partir del text d’Estatut del Periodista Professional elaborat pel FOP, que és un text obert, convida al fet que en el marc del debat parlamentari, que possiblement començarà després de les vacances, s’aportin les reflexions i les iniciatives que puguin ser escoltades i recollides pels diversos grups i perquè posteriorment puguin ser discutides i aprovades.

• El FOP considera necessari que, tant en l’àmbit professional i sindical com en el polític i parlamentari, el debat i l’intercanvi de propostes assoleixin els majors nivells de consens.

Barcelona, 14 de juliol de 2004

Traducció: Traduït traduit.com