El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP), reunit a Barcelona, ha acordat reafirmar-se en la defensa de l’Estatut del periodista professional, que actualment es tramita al Congrés dels Diputats com a proposició de llei. En aquest sentit, les organitzacions integrants del FOP intensificaran els contactes amb els representants polítics de tot l’arc parlamentari, per reiterar la necessitat de legislar en un àmbit fonamental tant per a l’exercici de la professió com per a la defensa del dret de rectificació i d’accés als mitjans per part dels ciutadans.

El text de l’estatut va ser proposat per les organitzacions integrants del FOP i assumit per la cambra legislativa per a la seva tramitació.
Entre els grups que van assumir la proposta d’estatut professional hi ha la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya (FAPE). Aquesta organització ha decidit abandonar el Fòrum d’Organitzacions de Periodistes.
Les altres organitzacions d’aquesta plataforma unitària han conegut la decisió a través de la pàgina web de la FAPE, que no ha comunicat formalment el seu abandonament.

En els últims mesos, arran de les eleccions que van comportar un canvi en la seva direcció, es va operar un gir brusc en la trajectòria unitària mantinguda per la FAPE durant els últims deu anys. L’argument esgrimit per aquesta organització per decidir la seva sortida del Fòrum és difícilment comprensible. L’elaboració i l’aprovació en el Fòrum d’Organitzacions de Periodistes d’un text d’Estatut del periodista professional va ser el resultat d’un ampli debat i consens entre totes les organitzacions que integren aquesta plataforma unitària, incloent-hi la FAPE. Va ser remès a tots els grups parlamentaris i posteriorment tramitat per Esquerra Unida.

La interessada i basta manipulació de la FAPE només es pot interpretar com una maldestra excusa per justificar la seva decisió d’abandonar el Fòrum, decisió inspirada per interessos no confessats. La FAPE sap que el text és un projecte obert que haurà d’incorporar en el debat parlamentari les aportacions i esmenes que els grups estimin oportunes per a la seva aprovació amb el major consens possible. La via de les esmenes està oberta també per a ells, malgrat el seu abandonament del fòrum que representa els periodistes de l’Estat espanyol. El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes, com a organisme unitari, continua obert a la recerca de camins comuns, i per això convida les associacions de la premsa a considerar la seva relació amb aquesta plataforma.

Barcelona, 15 de març de 2005

** Formen part del FOP l’Agrupació de Periodistes de CCOO, l’Agrupació General de Periodistes de la UGT, el Col·legi de Periodistes de Catalunya-Colexio de Jornalistas de Galícia i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)

Traducció: Traduït traduit.com