El Foro d’Organitzacions de Periodistes (FOP) presentarà públicament el pròxim 18 de maig a Barcelona el projecte de Llei Orgànica de Garanties del Dret a la Informació de la Ciutadania que les entitats que en formen part han elaborat. L’acte es celebrarà a la seu Col·legi de Periodistes de Catalunya a les 12 hores al saló d’actes. Les organitzacions del FOP, que representen la gran majoria dels professionals de la comunicació, proposen en l’esmentat esborrany una llei que aporti les mesures necessàries per fer efectiu l’exercici del dret a la informació de la ciutadania.

La situació de vulneració sistemàtica d’aquest dret situa la societat en un estat d’indefensió, agreujat amb les noves tecnologies i la constitució de megaempreses de comunicació, que no compleixen amb la seva funció social. La garantia efectiva d’aquest dret exigeix regular l’exercici professional del periodisme i les responsabilitats que les empreses de mitjans, públiques i privades, tenen amb la ciutadania.

El FOP realitzarà actes similars a d’altres ciutats de l’Estat espanyol i també trobades amb organitzacions ciutadanes per exposar-los els continguts i objectius d’aquest esborrany. Formen part del FOP les agrupacions de periodistes de CCOO i d’UGT, els col·legis de periodistes de Catalunya i Galícia, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i la UPIFC.