Representants d’organitzacions de periodistes de 30 països del Mediterrani afiliades a la Federació Internacional de Periodistes (FIP), entre les quals es trobava la FeSP, s’han reunit i han aprovat la Carta de Cagliari, a Sardenya, un document que estableix un marc per crear noves formes de solidaritat i unitat entre els informadors d’aquesta àrea. El document declara:

Carta de Cagliari. Seguretat, Diversitat i Diàleg: Construir confiança en el periodisme mediterrani

“Nosaltres, representants dels sindicats de periodistes de 30 països de l’entorn del Mediterrani, reunits a Cagliari del 7 al 9 de maig, havent examinat la crisi econòmica, política i social que afecta els periodistes de totes les regions;

Deplorem les violències exercides contra els mitjans de comunicació, les pressions sobre els periodistes per part dels governs i forces polítiques sense escrúpols i extremistes i la indiferència envers les organitzacions de periodistes, factors que creen una atmosfera de creixent d’autocensura;

Creiem que un periodisme professional i independent, exercit en condicions de no discriminació i de respecte de les normes elementals del treball, són essencials per a defensar el dret dels ciutadans a saber;

Condemnem els atacs contra els periodistes per part dels governs que utilitzen la llei per intimidar i exercir pressions injustes per manipular el treball dels mitjans;

Condemnem els acomiadaments salvatges a les redaccions i les violacions dels drets laborals periodístics per part dels empresaris que davant la crisi han abandonat la missió, l’ètica i els valors del periodisme;

Declarem:

Que els periodistes mediterranis treballaran units per mantenir la confiança del públic en el periodisme i crear noves formes de diàleg i solidaritat.

Especialment, la trobada rebutja les polítiques de divisió, de manipulació i d’intolerància i manté un programa d’acció sobre les següents qüestions:

Suport al paper dels periodistes en la construcció de societats democràtiques i en la promoció de la pau, la reconciliació i el desenvolupament sostenible.

Promoure l’estatut professional dels periodistes i normes professionals i ètiques dels periodistes d’acord amb la iniciativa per a una ètica del periodisme de la FIP;

Suport a la participació dels sindicats del Mediterrani en la creació d’una Xarxa Europea per a la Diversitat en el Periodisme, per tal de lluitar contra el racisme i reclamar l’atenció sobre la necessitat que els mitjans de comunicació representin totes les opinions, incloent les veus de les minories”.