L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa ha aprovat una recomanació als seus 47 Estats membres perquè la radiodifusió pública diversifiqui els seus serveis i garanteixi el seu finançament.

La recomanació proposa el cànon audiovisual, una taxa, ingressos publicitaris o subvencions públiques; a més de promoure altres ingressos provinents de recursos com el padrinatge, els abonaments, els serveis especialitzats a la demanda i la venda de productes com llibres, vídeos i pel·lícules.

Així mateix la recomanació del Consell d’Europa alerta contra tota “ingerència política i econòmica” i recorda que s’ha de garantir la seva “objectivitat, equitat i independència editorial” i ser “font pública d’informacions imparcials i d’opinions polítiques diverses”.

La recomanació recorda els “objectius no comercials” de la radiodifusió pública, com el progrés social, la sensibilització del públic als processos democràtics, la comprensió intercultural i la integració social.

No se sap quin impacte tindrà això en les actuals decisions del govern espanyol sobre els mitjans audiovisuals; de moment, la recomanació del mateix Consell que des de 1992 recomana mesures reguladores de la professió periodística com garantia del dret a la informació no ha produït cap efecte en els diferents governs d’Espanya.

La decisió de recomanació està basada en l’informe El finançament de la radiodifusió de servei públic elaborat pel finlandès Markku Laukkanen, per a qui és evident que el públic “accepta cada vegada menys” el finançament de la radiodifusió de caràcter públic.