La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) celebra que finalment, després de sis anys de promeses i de reiterades converses, el Govern compleixi un compromís electoral del PSOE i hagi donat el primer pas perquè sigui tramitada i aprovada la Llei General Audiovisual.

La Junta Executiva Federal de la FeSP considera positiu que en l’avantprojecte de llei es prevegi constituir un Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals, com venim reclamant des de fa anys. Espanya és una important potència mundial però, paradoxalment, és l’única democràcia europea en la qual no existeix un òrgan d’aquest tipus.

Els set consellers d’aquest òrgan, encarregat de controlar que es complexi aquesta llei seran, nomenats pel congrés per a un període de sis anys. La FeSP reclama al Govern i al Parlament que aquestes persones siguin triades per la seva capacitat professional i que no es converteixin en un simple repartiment de quotes de poder entre els partits polítics, com ha ocorregut amb altres òrgans. A més, l’Executiva Federal exigeix que l’elecció respecti la Llei d’Igualtat.

L’Executiva Federal de la FeSP també ha acordat insistir, una vegada més, en la necessitat que sigui regulada per llei la professió periodística, tant des d’un punt de vista professional com laboral, tal com va prometre en l’anterior legislatura José Luis Rodríguez Zapatero.

En aquest sentit, la FeSP va a portar a terme una campanya informativa perquè els professionals dels mitjans de comunicació i la ciutadania coneguin les reivindicacions que plantegem, encaminades que sigui una realitat el dret constitucional a rebre una informació veraç i plural.

També es denunciaran els perills que representa per a la professió periodística -i, en conseqüència, per a la ciutadania- qualsevol proposta que plantegin altres organitzacions professionals, socials o polítiques que siguin contràries als drets professionals i laborals dels professionals de la informació i, per tant, de la ciutadania.

La Junta Executiva Federal ha acordat també iniciar els tràmits per constituir una gestora que defensi els drets d’autoria dels periodistes, que els editors reclamen com seus en exclusiva quan no els pertanyen.

La FeSP ha reorganitzat la composició de la seva Junta Executiva Federal, amb la creació de noves vocalies per respondre a les noves necessitats de la professió. En total, 18 persones constitueixen la nova direcció de la Federació de Sindicats de Periodistes.

Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)