La FIP es planteja revisar les canviants condicions del periodisme i vol celebrar una gran conferència sobre els reptes als quals s’enfronten les organitzacions i sindicats de periodistes, a final d’aquest any.

Es tracta de veure com s’aborda la crisi dels mitjans, com s’estableixen les estratègies de futur de les organitzacions sindicals i com s’ajuda als sindicats per situar el periodisme en el centre dels debats del Congrés Mundial de la FIP, que se celebrarà a Espanya al maig de 2010.

La FIP ha engegat un grup de treball. Un informe provisional i diverses recomanacions veuran la llum com a esborrany aquest any, per acabar sotmetent-les al Congrés de la FIP.

L’organització internacional de periodistes demana informació addicional de les organitzacions afiliades a la FIP, així com a d’altres grups destacats. Només es requereix respondre a les qüestions plantejades a una enquesta que es troba ala web de la FIP.