A la reunió mantinguda ahir dimarts a Madrid, el C.G.I. s’ha manifestat contrari a l’eliminació durant el mes d’agost de L’Informatiu vespre del circuit català de TVE a Sant Cugat per manca de personal tècnic, segons va manifestar l’empresa.

La responsable de la gestió a Catalunya justifica la supressió d’un servei públic com és l’accés a la informació en llengua catalana, perquè és època de vacances, i que s’utilitzi com argument el baix nivell d’audiència dels informatius en català, o el baix consum televisiu a l’agost. Segons la direcció de Sant Cugat, “no hi ha més remei que prioritzar” i entre informar i informar en català, es va decidir buscar el benefici del major nombre d’espectadors, concentrant tots els seus esforços a cobrir la informació nacional. Aquestes afirmacions es fan, just quan s’estan celebrant els 50 anys de TVE en català, i amb un informatiu que s’està emetent des de 1978, amb el nom de Crònica 2.

El C.G.I. lamenta que la directora de Sant Cugat consideri una “irresponsabilitat bestial” que s’hagi fet pública aquesta situació de precarietat i d’abandó del centre, quan es denuncien fets objectius. El Comitè General Intercentres considera els perills que comporta aquesta eliminació temporal. Avui són les vacances d’agost i la falta d’ajudants de realització, demà poden ser les de Nadal i la falta de càmeres, passat podria ser que no hi hagués informadors perquè estan gaudint dels seus dies de festa, o perquè han passat a RNE… En definitiva, no es garanteix als treballadors que aquest no és el principi del desmantellament de la programació en català.

Ens sorprèn la falta de capacitació i de recursos de la Direcció de TVE a Catalunya.

Podria haver-se evitat aquesta situació si s’hagués planificat amb temps les vacances del personal (no podem oblidar que no tothom ha de fer vacances a l’agost); es podria haver recorregut a traslladar a treballadors d’altres centres en comissió de serveis, per no esmentar la possibilitat de contractar i crear ocupació.

Per complicar encara més la situació, ara hi ha molts companys que han renunciat a gaudir de les seves vacances a l’agost (producció, il·luminació, estilisme, muntadors de vídeo, informadors…) perquè els informatius en català estiguessin en pantalla, fidels a la seva cita amb els espectadors catalans. Compromís de servei públic que no comparteix ara la direcció.

Des del C.G.I. demanem que es mantingui L’Informatiu vespre, tant a l’agost com la resta de l’any, com assenyala el Mandat-Marc i la Llei de 17/2006 de la ràdio i la televisió de titularitat pública.

Madrid, 22 de juliol de 2009