La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) denuncia que el Govern central, una vegada més, incompleix els seus compromisos electorals respecte als mitjans de comunicació públics, com ho va fer quan va afeblir RTVE -a través de la SEPI- abans que fossin aprovats la nova llei reguladora, el mandat marc i un contracte programa que encara està pendent.

Quan s’avançava cap a un model d’estabilitat financera de TVE -gràcies a un projecte de llei derivat de l’informe d’un comitè d’experts-, el Govern central ha començat a improvisar decrets i projectes de llei que obeeixen exclusivament als interessos dels operadors privats, ja sigui pel que fa a la liberalització de les fusions entre cadenes com sobre la TDT de pagament o l’eliminació de la publicitat en els mitjans públics estatals. Després d’ajornar-la, ara rescata la proposta de Llei General Audiovisual per a aprovar-la després de l’estiu, però amb uns continguts que l’allunyen molt del projecte inicial i que deixen fora aspectes clau del què hauria de ser una veritable Autoritat Audiovisual com a garantia de la programació de qualitat.

La Junta Executiva Federal de la FeSP considera imprescindible que, abans d’un debat tècnic sobre el finançament de RTVE, es reafirmi la funció essencial que correspon al servei públic de la radiotelevisió. Un servei que només pot oferir-se amb una radiotelevisió pública potent i que disposi dels mitjans i recursos necessaris per fer-ho.

Si això no es prioritza i s’atén especialment a les exigències del sector privat -que reclama l’eliminació de la publicitat de TVE i de tots els mitjans públics-, s’arriba a la situació actual, que suposa una autèntica marxa enrere en el camí cap a una televisió pública al servei de la democràcia.

Es poden criticar els defectes i ineficiències del sector públic, començant pel control governamental o partidista de les ràdios i televisions, però això no és comparable a les aberracions que s’han comès des del sector audiovisual privat contra principis democràtics i drets constitucionals.

En aquesta situació, la FeSP denuncia que el projecte de llei que debatrà demà el Senat està pensat per satisfer els interessos d’UTECA -la patronal de les grans televisions privades-, que des de fa anys reclama tot el pastís publicitari i ara, a més, exigeix que es limiti a TVE la compra de drets de retransmissions esportives i de cinema nord-americà, peticions que són plenament satisfetes pel govern central en el seu projecte de llei.

Potser per això, el Govern de Madrid ha preferit que aquesta futura llei sigui tramitada amb urgència i no ha buscat el necessari consens polític i social.

La proposta de gravar els ingressos de les cadenes privades en obert o de pagament i els dels operadors de telecomunicacions, no assegura un finançament estable de RTVE, com s’indica en el projecte de llei, perquè no garanteix que la publicitat de TVE vagi a parar en bloc a les televisions privades.

Amb aquest model només s’aconseguirà el que pretenen la dreta política i econòmica, i també els sectors neoliberals de la professió periodística: reduir la incidència de la TVE pública i el seu paper vertebrador de valors democràtics i d’integració social.

Si s’ha de jutjar pels fets, sembla que el Govern comparteix aquest model dels que volen que la televisió pública es limiti a oferir una programació “alternativa” que no interfereixi en la seva concepció mercantilista de l’audiovisual, sense assumir que si gaudeixen d’una concessió estatal també haurien de complir una funció de servei públic.

Madrid, 28 de juliol de 2009