En relació a les darreres actuacions dels periodistes de El programa de Ana Rosa, de Telecinco, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) considera urgent la creació d’un organisme regulador estatal que examini i prengui les resolucions més adients sobre l’actuació d’alguns canals de televisió subjectes a concessió dins de l’espai audiovisual. Cal determinar si s’ajusten al principi de servei públic i a les normatives estatals i europees en matèria televisiva i actuar en conseqüència.

El Govern central i el primer partit de l’oposició s’haurien de posar d’acord immediatament per desenvolupar la Llei General de la Comunicació, concretament el títol V, que parla del Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals, un organisme que hauria de comptar amb la majoria de tres cinquenes parts al Congrés dels Diputats.

Cal aquest organisme regulador per protegir a la ciutadania davant d’alguns programes, com l’edició del 25 de febrer, de El programa de Ana Rosa, amb l’entrevista feta a Isabel García, esposa de Santiago del Valle, presumpte assassí de la nena Mari Luz. No només es va vulnerar l’ètica periodística, sinó també els drets humans i la dignitat de l’ entrevistada.

No es pot pretendre convertir un reality show en un producte periodístic i fer veure que ho és (la conductora va proclamar triomfalment com “la exclusiva que tot periodista hagués volgut donar”), sense que aquesta subversió dels valors i principis del periodisme, tingui una resposta contundent.

El Consell de la Informació de Catalunya observa amb creixent preocupació la proliferació abusiva d’espais televisius que van més enllà de les funcions i tasques dels periodistes. Per tant, proposa: primer, la creació d’una comissió formada per representants de la professió periodística de tot l’estat que estudií i prengui decisions sobre aquest problema; segon, la present situació reclama la creació d’una comissió parlamentaria ad hoc amb el mandat d’informar sobre aquesta qüestió i fer un dictamen adreçat al Govern de l’Estat que serveixi per impulsar definitivament la creació d’un marc regulatori independent i eficaç en defensa del dret a la informació.

Tota iniciativa haurà de redundar, necessàriament, en benefici de la llibertat i la dignitat de les persones com a valor prioritari de tota societat democràtica.