Propostes de canvis organitzatius i estatutaris que es debatran en el VII congrés de l’SPC, que se celebrarà el 20 d’abril