La Federació de Sindicats de Periodistes exigeix que siguin regulats per llei amb urgència els periodistes a la peça, un col·lectiu fortament feminitzat

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) reitera la necessitat que el Govern i el Congrés dels Diputats regulin per llei, d’una vegada per sempre i amb urgència, els i les periodistes a la peça. I ho fa coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març, perquè és un col·lectiu fortament feminitzat. La majoria d’els qui treballen amb aquesta figura professional, sense cap tipus de protecció social, pateixen una doble discriminació: ser periodista a la peça i ser dona.

El sector de la comunicació és, després de la construcció, el segon en destrucció d’ocupació en xifres relatives. Això ha provocat un augment sense precedents de professionals que intenten sobreviure col·laborant en els mitjans. La falta de mesures eficaces per conciliar la vida laboral i familiar té com a conseqüència que moltes dones han traslladat el seu lloc de treball al seu domicili particular per poder atendre assumptes que els homes encara estan lluny d’assumir en igualtat de condicions. Per aquest motiu reivindiquem la necessitat de regular la figura dels col·laboradors també com un acte de justícia de gènere i de millora de les condicions en què treballa un col·lectiu cada vegada més nombrós de professionals de la informació.

La FeSP assumeix la petició feta per la Comissió de Gènere de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) de buscar fórmules per obrir les portes a les dones periodistes i acabar amb la violència generalitzada contra elles. Així mateix, dóna suport al Consell de Gènere de la FIP en la seva proposta de pressionar l’Organització Internacional del Treball (OIT) perquè impulsi mesurades contra la violència de gènere en el lloc de treball. L’òrgan rector de l’OIT discutirà aquesta petició a partir del 12 de març. La FeSP s’adhereix a aquesta crida i demana als seus sindicats membres i al conjunt dels treballadors que enviïn a l’OIT cartes en aquesta línia.

7 de març de 2015