El Consell de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) considera comprovades les pràctiques restrictives de la competència portades a terme per l’Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) i els seus associats; l’Asociación Española de la Prensa Gratuita (AEPG) i l’Asociación Federativa de Empresas de Clipping (AFEC) i les seves associades.

Aquestes empreses havien estat demandades per actuacions que limitaven la presència en el mercat de les empreses de cliping, que havien reconegut que la retribució per autoria de les reproduccions dels diaris havia de repercutir en els periodistes com autors dels treballs i no en els editors, com reclamen les empreses de premsa.

L’informe de la Direcció d’Investigació de la CNC considera que les actuacions de les què s’acusa a aquestes organitzacions estan documentades i que totes són infractores de normes que fixa el mercat de lliure competència.

Ara, aquestes organitzacions podran presentar al•legacions i un cop finalitzada la fase de tramitació, si el Consell de la CNC considera que els fets descrits a l’informe constitueixen conductes prohibides, podrà sancionar-les d’acord a les penes previstes.